Vlaams Belang dient voorstel in om hoofddoek te verbieden in Antwerpse gemeenteraad en districtsraden

Anke Van dermeersch: “De hoofddoek is het symbool bij uitstek van de minderwaardige positie van de vrouw in de islam en een belediging voor elke vrije vrouw.”
 
 
 Naar aanleiding van de vaststelling dat een vrouwelijke verkozene eergisteren in de districtsraad van Antwerpen gehoofddoekt haar eed aflegde en dat ook in Deurne een verkozen raadslid haar intentie kenbaar heeft gemaakt om hetzelfde te doen, dient Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch in de Antwerpse gemeenteraad een voorstel in tot wijziging van het basisreglement bestuurlijke organisatie, dat onder meer de goede werking van de gemeenteraad en de districtsraden regelt. Het voorstel wil een hoofddoekverbod invoeren in de Antwerpse gemeenteraad en de districtsraden.
 
 Concreet stelt het Vlaams Belang voor dat in dit basisreglement een bijkomend artikel 56bis wordt ingevoegd dat als volgt luidt: “Het is de leden van de raad verboden een hoofddoek te dragen tijdens de werkzaamheden van de raad. Wie dit doet, krijgt een waarschuwing van de voorzitter van de raad. Wordt daaraan geen gevolg gegeven dan schorst of sluit hij/zij de vergadering.”
 
 Anke Van dermeersch: “Het Vlaams Belang heeft goede redenen voor de invoering van een hoofddoekverbod in de gemeente- en districtsraden. De hoofddoek is immers het symbool bij uitstek van de minderwaardige positie van de vrouw binnen de islam. De perverse redenering die achter de islamitische hoofddoekdracht schuilgaat is dat de vrouw zonder hoofddoek seksuele lusten zou kunnen opwekken bij mannen en daarmee zelf verantwoordelijk wordt gesteld voor de seksuele zelfbeheersing van mannen. De hoofddoek is dus een belediging voor elke vrije vrouw. Bovendien is het een feit dat de hoofddoek ook het handelsmerk is geworden van de radicale islam, die zich ronduit vijandig opstelt tegenover onze vrije samenleving. Een hoofddoek heeft niets met vrijheid van godsdienst te maken, wel met vrouwendiscriminatie en onverdraagzaamheid.”
 
 Dat nu zelfs in onze verkozen raden vrouwen de hen door de radicale islam opgedrongen hoofddoek zullen dragen en aldus de islam zullen promoten, is een nieuwe stap in de islamisering van onze stad. Het Vlaams Belang wil dat paal en perk wordt gesteld aan de voortschrijdende islamisering. Het Vlaams Belang hoopt daarom dat alle vrijheidslievende gemeenteraadsleden het door ons voorgestelde hoofddoekverbod zullen steunen.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...