Vlaams Belang dient klacht in tegen OCMW budget 2012

Het Antwerps stadsbestuur manipuleert de stadsbegroting door bewust het OCMW-tekort van +/- 13 miljoen euro te verzwijgen.

De Vlaams Belangfractie in de Antwerpse gemeenteraad heeft bij monde van fractievoorzitter Filip Dewinter klacht neergelegd bij de Antwerpse gouverneur tegen de Antwerpse stedelijke begroting 2012 en tegen de Antwerpse OCMW-begroting 2012. In de stadsbegroting wordt een bedrag van 110.163 miljoen euro voorzien als stadsbijleg voor het Antwerpse OCMW. Het Antwerpse stadsbestuur baseert zich voor de stadsbijleg op de begroting van het Antwerpse OCMW die echter niet in overeenstemming is met de realiteit. Al verschillende jaren dient het Antwerpse OCMW een fictieve begroting in evenwicht in terwijl het jaar nadien uit de rekeningen blijkt dat er telkens een tekort is van gemiddeld 10 miljoen euro of meer. Dit jaar bedroeg het tekort van het Antwerpse OCMW overigens reeds 13,7 miljoen euro. Via een begrotingswijziging wordt achteraf telkens het tekort bijgepast. Deze werkwijze – die volkomen onwettig is – vindt haar oorsprong in een politiek akkoord tussen de Antwerpse meerderheidspartijen. Door het jaarlijks wederkerend tekort van het Antwerpse OCMW te negeren; het Antwerpse OCMW toe te laten een begroting in evenwicht in te dienen en nadien via een begrotingswijziging de tekorten die blijken uit de rekeningen bij te passen, draait het Antwerpse stadsbestuur de Antwerpse gemeenteraad een rad voor de ogen. Voor dit jaar wordt het tekort bij het OCMW geschat op +/- 15 miljoen euro. Door dit tekort niet in te schrijven in de stedelijke begroting dient de Antwerpse meerderheid in feite een fictieve en valse OCMW- en stedelijke begroting in. Eén en ander is dan ook in overtreding met artikel 146 en 150 van het OCMW-decreet betreffende het opstellen van een meerjarenplan en een budget en het feit dat het budget moet passen binnen de meerjarenplanning. Deze manipulatie van de Antwerpse begroting is onaanvaardbaar en onwettig. Daarom heeft de Antwerpse gemeenteraadsfractie de gouverneur van de provincie Antwerpen gevraagd om de Antwerpse stadsbegroting en de OCMW-begroting te vernietigen. Het Vlaams Belang noteert tot slot dat de toenemende tekorten o.a. het gevolg zijn van het steeds groter wordende aantal asielzoekers, vreemdelingen en geregulariseerde illegalen die een OCMW-leefloon krijgen. In totaal worden 70,7 % van alle leeflonen in Antwerpen uitgekeerd aan asielzoekers, vreemdelingen en geregulariseerde illegalen. Dit betekent een stijging van 6,3 % ten aanzien van vorig jaar.
 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...