Vlaams Belang dient in Antwerpse gemeenteraad motie in om Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij te maken

 
 Filip Dewinter: “Voor tolvrije Liefkenshoek bestaat algemeen maatschappelijk draagvlak.”
 
 
 Nadat de Beverse gemeenteraad op 29 januari unaniem een motie goedkeurde om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken, diende ook de Antwerpse Vlaams Belang-gemeenteraadsfractie een voorstel van resolutie in. In het voorstel van resolutie, ingediend door de vijf Antwerpse Vlaams Belang-gemeenteraadsleden, wordt voorgesteld om de Liefkenshoektunnel tenminste zes maanden tolvrij te maken bij wijze van proef. 
 
 De realisatie van het Oosterweeltraject wordt ten vroegste verwacht in 2021. Ondertussen dienen alle maatregelen genomen te worden die soelaas kunnen bieden aan het fileleed rond Antwerpen en op de Antwerpse ring in het bijzonder. Terwijl de files op de Antwerpse ring blijven aandikken, wordt de Liefkenshoektunnel , die nochtans veel gekost heeft en perfect in staat is om de ring gedeeltelijk te ontlasten, schromelijk onderbenut omwille van de tolheffing.
 
 Filip Dewinter:  “Een maatregel als het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, waar trouwens een algemeen maatschappelijk draagvlak voor bestaat, dringt zich op. De Liefkenshoektunnel is overigens de enige toltunnel in België. Voor de kostprijs van de andere tunnels moeten de gebruikers niet bijdragen.”
 
 Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel zal  grote voordelen hebben op de verkeersintensiteit op de ring, de files, de verkeersveiligheid, de concurrentiepositie van de haven en onze economie in het algemeen. Om geen kostbare tijd meer verloren te laten gaan, stelt het Vlaams Belang voor dat zo snel mogelijk proefondervindelijk wordt onderzocht wat de effecten zijn van het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel door de tunnel tijdelijk effectief tolvrij te maken.
 
 Het Antwerpse bestuursakkoord spreekt zich niet uit over de al dan niet afschaffing van de tol aan de Liefkenshoektunnel, maar wil wel nagaan welke projecten, die kunnen ingepast worden in het Masterplan 2020, nu reeds gestart kunnen worden, zoals de optimalisatie van de bereikbaarheid van de Liefkenshoektunnel.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...