“Vlaams Belang bijt terug”: nieuwe Vlaams Belang-campagne in Antwerpen

Het Antwerpse Vlaams Belang lanceerde vandaag een nieuwe stedelijke campagne “Het Vlaams Belang bijt terug”. In 2014 viert het Antwerpse stadsbestuur “50 jaar Marokkaanse en Turkse immigratie naar Antwerpen”. Het stadsbestuur stelt daarvoor 50.000 euro ter beschikking en tal van stadsdiensten worden ingeschakeld om de feestelijkheden in goede banen te leiden. 

Voor het Vlaams Belang is er echter weinig reden om te feesten: 

Op 10 jaar tijd verlieten 37.169 Vlamingen (personen met de Belgische nationaliteit) Antwerpen. In diezelfde periode immigreerden 38.201 niet-Europese vreemdelingen naar de stad;

Een meerderheid van de kinderen in het Antwerpse stedelijke basisonderwijs is inmiddels reeds moslim. 50,4 procent van de leerlingen van het Antwerpse stedelijke basisonderwijs volgt islamles op school;

Het aantal moskeeën in onze stad stijgt pijlsnel. In 2007 waren er 36 moskeeën in Antwerpen, nu reeds 47; 

Immigratie leidt tot verpaupering: in 2005 bedroeg het gemiddelde inkomen van de Antwerpenaar nog 95% van het Belgische gemiddelde, nu nog maar 91,1%;

De bevolkingstoename (32.634 extra inwoners tussen 2013 en 2019) leidt tot een verhoogde kost van de dienstverlening die niet gecompenseerd wordt door een evenredige toename van de belastinginkomsten;

Immigratie blijkt vaak import van armoede: 87% van de Antwerpse OCMW-steuntrekkers spreekt niet of nauwelijks Nederlands.

Volgens het bestuursakkoord van dit stadsbestuur is ‘immigratie een potentiële opportuniteit’ voor de stad. De cijfers bewijzen het tegendeel. Volgens het Vlaams Belang onderneemt het Antwerpse stadsbestuur veel te weinig om de immigratie af te remmen, de stadsvlucht een halt toe te roepen en nieuwe jonge Vlaamse gezinnen met kinderen aan te trekken. Het stadsbestuur laat de nefaste demografische evolutie op zijn beloop.  Daarom toonde het Vlaams Belang vandaag met cijfers aan dat de massa-immigratie naar Antwerpen geenszins een verrijking is, maar leidt tot vervreemding, islamisering en verpaupering. Het Vlaams Belang bijt terug. Het Vlaams Belang wil zich niet neerleggen bij deze nefaste demografische evolutie, maar eist een ander beleid dat garandeert dat Antwerpen ook in de toekomst een Vlaamse stad blijft. 

Lees in bijlage de volledige perstekst. 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...