Vlaams Belang bevraagt college over Munthof St. Andries

Mondelinge vraag van raadslid Johan Van Brusselen aan het college van burgemeester en schepenen voor de gemeenteraadszitting van maandag 1 maart 2010  ivm de beslissing van het college van 26 februari over het Munthof St Andries


 


Volgens de tekst van de persbriefing heeft het college afgelopen vrijdag de krijtlijnen voor het Munthof vastgelegd.


Volgens dat bericht keurde de stad een projectvoorstel goed voor het Munthof, gelegen tussen de Kloosterstraat en de Lange Ridderstraat. Daarbij zou er in overleg met de buurt de krijtlijnen uitgetekend zijn voor deze ruimte.


Er zou een centraal groen plein komen; er zouden  extra tuinen voor omwonenden gerealiseerd worden.


Tevens zou er een bestemming gegeven zijn aan  twee hoekgebouwen in de Muntstraat.


 


Hierbij volgende vragen :


Wat met de bevoegdheid van de gemeenteraad in dit dossier? Is het college nog van plan om dit “projectvoorstel” voor te leggen aan de gemeenteraad?


Zo ja, wanneer zal dat geschieden?


In welke mate zullen er dan nog  aanpassingen mogelijk zijn?


Komt er nog bebouwing op het Muntplein?


Wat is de concrete situatie voor het Mercator Orteliushuis in dit plan?


In hoeverre wordt de eigenlijke voorgevel van dit gebouw geïntegreerd in het project?


Is er bebouwing voorzien tegen/langs de nu bestaande hofmuur van het Mercator Orteliushuis?


 


  

Johan Van Brusselen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...