Vlaams Belang Antwerpen stelt haar kandidaten en programma voor

Gemeenteraadsverkiezingen: prioriteiten Vlaams Belang-campagne
Het Vlaams Belang schuift in de verkiezingscampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 6 belangrijke prioriteiten naar voor. 
 

1. Veilige stad
 

De ambitie om van Antwerpen opnieuw een veilige stad te maken staat vanzelfsprekend centraal in de Antwerpse Vlaams Belang-campagne. De verkiezingsslogan waarmee Vlaams Belang Antwerpen naar de kiezer trekt, luidt dan ook: ‘Antwerpen Veilig’. 
Veiligheid is de eerste en belangrijkste prioriteit voor het Vlaams Belang.  De angst moet voor het Vlaams Belang van kamp veranderen: niet langer de brave burger, maar de crimineel moet schrik hebben. Voor minder gaat het Vlaams Belang niet. 
Het Vlaams Belang zal daarbij vanzelfsprekend niet nalaten te wijzen op het slechte rapport van de Antwerpse CD&V-N-VA-Open VLD-SP.a-coalitie. De misdaad in Antwerpen steeg deze legislatuur immers met 17 procent.  De bonte stadhuiscoalitie slaagde er dus niet in Antwerpen veilig te maken, integendeel. 
Het Vlaams Belang zal de Antwerpenaar zijn alternatief presenteren. Het Vlaams Belang maakt zich sterk dat mits de realisatie van het Vlaams Belang-veiligheidsplan, de misdaad in Antwerpen met de helft kan worden teruggedrongen. Met onder meer een zerotolerantiebeleid, meer politie op straat en snelrecht wil het Vlaams Belang opnieuw de veiligheid van de burger garanderen. 
2. Vlaamse stad
 
Ook de eis voor het behoud ¬- of zelfs herstel – van het Vlaamse karakter van onze stad is één van de speerpunten van onze Antwerpse Vlaams Belang-campagne. 
Het Vlaams Belang wijst daarbij in de campagne op de bevolkingscijfers die aantonen hoe Antwerpen verder blijft vervreemden en verkleuren. De allochtone bevolking in Antwerpen groeide de voorbije legislatuur aan met de helft. Het Vlaams Belang zal de Antwerpenaar duidelijk maken dat – indien het beleid niet volledig wordt omgegooid – de autochtone Antwerpenaren tegen 2018 een minderheid zullen uitmaken in de eigen stad. 
Het Vlaams Belang wil van Antwerpen opnieuw een Vlaamse stad maken, waar de Vlaming zich in elke wijk thuis voelt. Belangrijke thema’s in de Vlaams Belang-campagne zijn dan ook de eis tot een immigratiestop, een actieve opsporing van illegalen, een actief cultuur- en assimilatiebeleid en de ambitie om de islamisering van Antwerpen en de wildgroei van het aantal moskeeën te stoppen.  
3. Bereikbare stad
De bereikbaarheid van Antwerpen zal eveneens ruimschoots aan bod komen in de Vlaams Belang-campagne. Het Vlaams Belang haalt scherp uit naar het stedelijke mobiliteitsbeleid dat, door allerlei verkeersingrepen die in de eerste plaats tegen de automobilist gericht zijn, de facto neerkwam op een autopestbeleid. 
Het Vlaams Belang zal de Antwerpenaar duidelijk maken dat het van Antwerpen opnieuw een vlot bereikbare stad wil maken, ook voor automobilisten. De autopestmaatregelen moeten – waar mogelijk – ongedaan gemaakt worden, het aantal parkeerplaatsen moet worden verhoogd en de parkeertarieven moeten worden verlaagd. 
In verband met de oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop, kant het Vlaams Belang zich tegen het BAM-tracé voor de sluiting van de ring. Het Vlaams Belang zal de Antwerpenaar duidelijk maken   dat het prioriteit geeft aan een tolvrije Liefkenshoektunnel en ondubbelzinnig kiest voor het Meccano-alternatief. 
 
4. Kwaliteitsvol onderwijs
 
Ten gevolge van de grote immigratietoestroom en de hoge geboortecijfers onder moslims, komt de kwaliteit van het Antwerpse onderwijs op de helling te staan. Zo heeft maar liefst 56% van de Antwerpse leerlingen een andere thuistaal dan het Nederlands.  Een ander gevolg is dat het onderwijs in Antwerpen geconfronteerd wordt met grote capaciteitsproblemen. Zelfs de keuzevrijheid van Vlaamse ouders komt in het gedrang ten gevolge van het centrale aanmeldingssysteem. 
De strijd voor kwalitatief onderwijs is een prioriteit voor het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang wil dat werk wordt gemaakt van veilige scholen, waar onze eigen Vlaamse waarden en cultuur centraal staan. Het Vlaams Belang  wil bovendien dat de vrijheid voor de Vlaamse ouders inzake schoolkeuze opnieuw gewaarborgd wordt. Het Vlaams Belang zal in de campagne wijzen op het falende stedelijke beleid terzake. 
5. Welvarende stad
Het Vlaams Belang zal ook initiatieven nemen naar de middenstanders toe. Het stadsbestuur moet ervoor zorgen dat de omstandigheden om in Antwerpen te ondernemen optimaal zijn. Het Vlaams Belang wil daarom dat Antwerpen veilig en goed bereikbaar is, dat de regelgeving wordt vereenvoudigd en de lokale fiscale druk wordt verminderd. Oneerlijke concurrentie wordt kordaat aangepakt. 
6. Meer aandacht voor de districten
 
Terwijl de districten over onvoldoende geld beschikken om de straten fatsoenlijk aan te leggen, gaat alle aandacht van het stadsbestuur naar dure prestigeprojecten in het stadscentrum. Het Vlaams Belang wil meer bevoegdheden en middelen voor de districtsbesturen. Districten die dat wensen, moeten na een referendum opnieuw zelfstandig kunnen worden.  Ook deze eis zal ruimschoots aan bod komen in de Vlaams Belang-campagne. 

meer foto's op www.filipdewinter.be

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...