Vestiging filiaal van een Jemenitische extremistische instelling in Borgerhout

Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Filip Dewinter tot burgemeester Janssens voor de gemeenteraadszitting van 28 februari 2011 betreffende de vestiging van een filiaal van een Jemenitische extremistische instelling in Borgerhout en het toenemende aantal initiatieven van fundamentalistische islamitische aard in Antwerpen

Sinds kort is in de Beukenstraat in Borgerhout een avondschool voor jonge moslims actief, een filiaal van ‘Dar Al-Hadieth’, een bekende extremistische mosliminstelling met hoofdzetel in Jemen. Uit vrij toegankelijke informatie op internet blijkt dat de school die gevestigd is in de Beukenstraat 24 te Borgerhout (website www.daralhadieth.be ) op diverse websites wordt aangeprezen als uitvalsbasis voor da’wah (bekering) van kafirs (ongelovigen). De hoofdzetel van de ‘Dar al-Hadieth’-school in de Jemenitische stad Dammaj (van waaruit overigens via een rechtstreekse verbinding in Borgerhout les wordt gegeven), werd tijdens de Guantanamo-processen omschreven als een “bekend trainingscentrum voor terroristen”. Op Wikipedia wordt de school omschreven als “een van de meest belangrijkste educatieve instellingen van de salafistische (d.i. radicale) islam in de wereld”. De nieuwe initiatieven van extremistische moslims in Antwerpen volgden elkaar de voorbije jaren in snel tempo op. In april 2010 vond een colloquium plaats in het Antwerpse provinciehuis van de radicale moslimvereniging Al Mawada, waarop buitenlandse radicale gastsprekers het woord voerden, er was de oprichting van extreme moslimverenigingen Sharia4belgium en Muslim Rise en nu is er blijkbaar ook een extremistisch bekeringscentrum, van waaruit de bekering van de ‘ongelovige’ Antwerpenaren moet worden georganiseerd. Het is veelzeggend dat het internationale moslimfundamentalisme Antwerpen beschouwd als een vruchtbare grond. Volgens persberichten is het bestaan van de Borgerhoutse afdeling van ‘Dar Al-Hadieth’ bij de Antwerpse autoriteiten “nog volslagen onbekend”. Indien het inderdaad zo is dat het Antwerpse stadsbestuur het in Keulen hoort donderen wanneer hen wordt meegedeeld dat in Antwerpen een kweekschool voor islamextremisten werd gevestigd, toont dit aan dat het Antwerpse stadsbestuur de bedreiging van de extreme islam nog steeds niet ernstig neemt en liever de kop in het zand steekt voor het groeiende probleem van het moslimextremisme in onze stad. Ondertussen verspreidde het Vlaams Comité van ex-moslims een lijst van zes Koranscholen waar extremistische ideeën worden verspreid: drie Koranscholen op de Sint-Bernardsesteenweg, een in de Cerestraat in Borgerhout en een in de Oranjestraat in Antwerpen-Noord. In het verleden kwam een Koranschool reeds in het nieuws toen bleek dat leerlingen er werden mishandeld. Sommige Koranscholen zouden al genoemd zijn in het kader van huiszoekingen die eind vorig jaar plaatsvonden in het kader van een terreuronderzoek.

Mijn vragen:

Klopt het dat het stadsbestuur niet op de hoogte was van het bestaan van dit filiaal van een beruchte internationale salafistische instelling met hoofdzetel in Jemen? Is de burgemeester op de hoogte van het bestaan van de zes vernoemde Koranscholen? Over welke informatie beschikt de burgemeester betreffende deze instellingen? Kan de burgemeester mij meedelen welke initiatieven door de burgemeester, het stadsbestuur of de federale of lokale politie reeds werden genomen ten aanzien van de school in de Beukenstraat en/of de overige Koranscholen? Welke zijn de contacten met deze instellingen? Welke controles vonden er al plaats naar mogelijke wetsovertredingen (racismewet, strafwet,…)? Betekent de aanwezigheid van deze extreme instellingen volgens de burgemeester geen gevaar voor de veiligheid, gezien de openlijk antidemocratische standpunten die er worden gepropageerd? Worden stappen gezet of initiatieven genomen teneinde één of meer van deze instellingen te laten sluiten? Stelt het stadsbestuur in deze stad een toename vast van het aantal initiatieven van fundamentalistisch-islamitische aard? Welke strategie wordt terzake gehanteerd?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...