Verwaarlozing Handelsbeurs: stad Antwerpen en Vlaamse overheid zijn collectief verantwoordelijk

Project ‘Handelsbeurs’ één van de vele Antwerpse projecten die met veel zwier worden aangekondigd, maar die blijven aanslepen of waarvan uiteindelijk zelfs niets in huis komt.

 

De Antwerpse Handelsbeurs, de oudste beurs ter wereld en ooit de parel van de kroon van de Antwerpse Meir, ligt er totaal verkommerd bij. Sinds de Antwerpse brandweer het pand – dat in de laatste decennia van de vorige eeuw dienst deed als tentoonstellingsruimte, feest- en concertzaal – in 2003 liet sluiten wegens brandonveiligheid stak niemand er nog een poot naar uit. De stad Antwerpen niet maar ook de eigenaar, een vastgoedbedrijf niet. De Handelsbeurs – laatgotische bouwstijl – is nochtans een geklasseerd monument en behoort tot ons economisch erfgoed. Allerlei grootse plannen werden door het Antwerpse stadsbestuur gelanceerd met betrekking tot een toekomstige bestemming van de Handelsbeurs. Zo lanceerde wijlen Hugo Schilz nog het idee om er een tweede stadsfeestzaal van te maken. In 2008 werd met veel poeha aangekondigd dat de eigenaar samen een projectontwikkelaar van de Handelsbeurs een agora zou maken met winkeltjes en de ruimte volledig zou restaureren, waarbij een deel van het hotel een hotelfunctie zou krijgen. Uiteindelijk werd hiervan tot op heden niets gerealiseerd.

 

Aangezien de Handelsbeurs een beschermd monument is en het Antwerpse stadsbestuur steeds stelt dat de overheid moet voorkomen dat architecturaal patrimonium van de stad verkommert moet de vraag worden gesteld waarom de eigenaar niet zorgvuldiger met dit onschatbare stukje Antwerps patrimonium is omgesprongen. Een deel van de restauratiekosten – onder meer belastinggeld – had zo kunnen vermeden worden. Maar ook de Vlaamse toezichthoudende overheid gaat niet vrijuit. Blijkbaar is het Vlaamse Agentschap RO – Onroerend Erfgoed  niet opgetreden tegen het door de eigenaar jarenlang niet respecteren van de decretaal voorziene onderhoudsplicht door de eigenaar. Zowel de stad Antwerpen als de Vlaamse overheid kunnen hier nalatigheid aangewreven worden, met zware verwaarlozing en een grote restauratiekost tot gevolg, waarvoor de belastingbetaler uiteindelijk zal moeten opdraaien. 

 

Ondertussen staat het prachtige gebouw al 7 jaar leeg. Het project ‘Handelsbeurs’ is één van de zovele grote projecten die in Antwerpen met veel zwier in de pers worden aangekondigd door het stadsbestuur of door bepaalde schepenen, maar die uiteindelijk vele jaren blijven aanslepen of waarvan soms zelfs helemaal niets in huis komt: de slachthuissite, de heraanleg van de scheldekaaien, de gedempte zuiderdokken,…

 

Het Vlaams Belang zal bij monde van Filip Dewinter zowel het Antwerpse schepencollege als de Vlaamse regering ondervragen over de ernstige nalatigheid die zij in dit dossier aan de dag hebben gelegd. Het Vlaams Belang eist dat nu dringend initiatieven genomen worden om een verdere escalatie van de situatie te voorkomen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...