Versmarkt De Laet-Spar in Antwerpen-Kiel wordt ‘Supermarkt Marrakesh. Uw halal supermarkt’.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze islamisering van onze samenleving

 

Filip Dewinter: “Onze cultuur verwordt via de beoogde multiculturele samenleving tot islamitische monocultuur. Halalsupermarkt Marrakesh is een typevoorbeeld van islamitische apartheid.”

 

Vanaf 9 november wordt Vers Slager De Laet en de aanpalende Spar-supermarkt (Versmarkt De Laet-Spar) in Antwerpen-Kiel ('Shopping Den Tir', Sint-Bernardsesteenweg 314, 2020 Antwerpen) omgevormd tot 'Supermarkt Marrakesh. Uw halal supermarkt'. In een pamflet dat door slagerij De Laet wordt verspreid, lezen we dat daar geen sigaretten, alcohol of varkensvlees te verkrijgen zal zijn.

In een brief aan het Vlaams Belang heeft een verontwaardigde bewoner het over “de zoveelste kaakslag voor de autochtonen”. Uit de brief: “Waar moeten wij binnenkort nog naar toe? Er zijn bijna geen Belgische bakkers meer, er is nog slechts één Belgische slager in de Abdijstraat en omgeving. Er blijft bijna geen enkele echte ‘winkel van bij ons’ over.”

Of het nu gaat om hoofddoeken en islamitische klederdracht, Arabische televisie, Koranscholen, moskeeën, gescheiden zwemmen en halal inzake bankieren en voeding: de moslimgemeenschap in Antwerpen manifesteert zich eerder als onderdeel van de oemma (de wereldwijde moslimgemeenschap) dan van onze samenleving en cultuur.

De islam bouwt hier een apartheidszuil uit met goedkeuring en soms zelfs subsidiëring van de overheden. In deze is de Antwerpse middenstand het slachtoffer. Slagerij De Laet stelt in het pamflet: “Wegens verandering van het zakelijk klimaat in de buurt, zijn wij verplicht onze activiteit te verplaatsen naar een andere locatie.” Dit is een rechtstreeks gevolg van de demografische evolutie waarbij oudere autochtonen uitsterven en worden vervangen door jonge moslimgezinnen.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze islamisering van onze samenleving, die zich voor onze ogen voltrekt in wijken en gemeenten waar moslims in de meerderheid komen. Wij stellen duidelijk: de islam is een religieuze veroveringsideologie die in essentie niet kan en wil integreren. De islam, de leer zoals die gedragen wordt door de moslims die de islam serieus nemen, komt om te bezetten, om te usurperen en om uit te zuigen wat voorhanden is. De 14 eeuwen geschiedenis van de islam is daarvan één langgerekte getuigenis.

Filip Dewinter: “Wij eisen dat het Antwerps stadsbestuur een actieplan opstelt en maatregelen neemt om onze middenstand te steunen en de islamisering van onze wijken tegen te gaan.”

Het pamflet van slagerij De Laet vindt u als bijlage.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...