Vernieuwende maatregelen in de organisatie van de havenarbeid

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Valkeniers aan schepen Van Peel voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 betreffende vernieuwende maatregelen in de organisatie van de havenarbeid
Op de Staten Generaal van de Havenafgelopen woensdag lanceerde mede organisator Roger Roels naar de ‘overheid’ een oproep voor hulp bij het bereiken van een professioneel akkoord over vernieuwende maatregelen in de organisatie van de havenarbeid. Doel is de slagkracht en competitiviteit van de haven, vooral ook in de stukgoed sector, te verhogen. De sociale partners trappelen hier immers ter plaatse.


De CEO van de Haven, Eddy Bruyninckx antwoordde dezelfde avond bereid te zijn ‘mee na te denken, te werken aan een vernieuwing in de organisatie van de havenarbeid’.


De havenwerkgevers zijn al langer vragende partij voor de tussenkomst van de overheid. De vorige vraag dateert uit de periode van de eerste Staten Generaal van een jaar geleden. Toen wensten het havenbedrijf en het stadsbestuur hier echter uitdrukkelijk niet op in te gaan. Nu blijkbaar wel.


– Gaat het havenbedrijf inderdaad een rol spelen om de sociale partners te helpen bij een akkoord over de organisatie van de havenarbeid?


– Zijn daarover al formele of informele contacten geweest met de sociale partners?


– Staat het college van burgemeester en schepenen deze keer wel achter zulk initiatief m.a.w. trekt de coalitie aan 1 zeel?


– Hoe zal die rol concreet ingevuld worden?


– Wat verstaat het havenbedrijf en desgevallend het college onder ‘organisatie van de havenarbeid’ m.a.w. kan of moet er wat de ‘overheid’ betreft geraakt worden aan de wet Major?

Bruno Valkeniers
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...