Vernietiging van waardevolle natuur aan Fotografielaan en Klaverbladdreef

Mondelinge vraag van raadslid Anke Van dermeersch voor de gemeenteraadszitting van maandag 24 februari 2014 betreffende verdere vernietiging van waardevolle natuur aan Fotografielaan/Klaverbladdreef 


Onlangs werd onder luid protest van belanghebbenden 1,9 ha waardevol ecologisch bos in


de Fotografielaan vernietigd met toestemming van het college van burgemeester en


schepenen.


Het college van burgemeester en schepenen keurde onlangs opnieuw een


stedenbouwkundige vergunning goed die toelaat dat er nog meer bomen geveld worden binnen


het parkgebied en naast het beschermde kasteellandschap tussen de Fotografielaan en (in) de


Klaverbladdreef, zijnde aan de achterkant van voormeld bos.


De Klaverbladdreef is een mooie dreef met aan weerszijde prachtige bomen, die zeer veel


omwonenden aantrekt om bij mooi weer van de natuur te genieten. De bomen zijn in prima


conditie.


Daarom deze vragen:


1) Voor welke populieren werd er een kapvergunning verleend?


2) Waarom worden deze bomen vernietigd? Deze populieren zijn slechts 60 jaar oud en in


prima conditie, ziekte- en plagenvrij. Bovendien kunnen zij nog jaren zo verder blijven


staan aangezien de maximale leeftijd op ongeveer 200 jaar ligt.


3) Wie is er eigenaar van de Klaverbladdreef? Waarom wordt er een vergunning verleend aan


een particulier/bewoner van deze stad om bomen in een dreef te kappen?


4) Naast het vernietigen van de natuur aan de Klaverbladdreef wordt er voorzien in een


groene buffer. Wat houdt dit concreet in en waar wordt dit ingeplant?


5) Wat is de criteria voor het verwijderen en omhakken van bomen in het algemeen?


 

Anke VAn dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...