Verklaringen van burgemeester De Wever aangaande verijdelde radicaal-islamitische terreuraanslag

Mondelinge vraag van Filip Dewinter voor de gemeenteraadszitting van maandag 22 september 2014 betreffende verklaringen van burgemeester De Wever aangaande verijdelde radicaal-islamitische terreuraanslag

Naar aanleiding van een verijdelde radicaal-islamitische terreuraanslag heeft burgemeester De Wever een aantal verklaringen afgelegd. Zo heeft hij 'geen weet van een dreiging in Antwerpen'.

Hoe verloopt het overleg met justitie, de federale politie, de staatsveiligheid en binnenlandse zaken desbetreffend?

Hoeveel manschappen worden ingezet om de terreurdreiging tot een minimum te beperken?

Welke bijkomende initiatieven – op lokaal vlak – neemt de burgemeester om de terreurdreiging terug te dringen?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...