VEILIGHEID PROVINCIALE RECREATIECENTRA: NIETS VERANDERD

De voorbije jaren waren er in verschillende recreatiedomeinen steevast ernstige incidenten met ‘jongeren’. Het Vlaams Belang heeft steeds gepleit voor een kordate aanpak van deze recreatieterreur. De voorstellen die onze partij reeds jaren geleden lanceerde hebben hun efficiëntie overigens meer dan bewezen. Een treffende illustratie hiervan is het provinciaal domein ‘De Nekker’, zoals eerder al bleek naar aanleiding van vragen en tussenkomsten van Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk De Smedt.

Een pijnpunt blijft evenwel dat reltoeristen die worden geweerd uit een domein als ‘De Nekker’ niet automatisch de toegang kan worden ontzegd tot andere recreatiecentra. Daarvoor is immers een gemeenschappelijke databank met gegevens van amokmakers nodig. De bestaande wetgeving laat zo’n zwarte lijst – naar analogie met de hooliganwet – echter niet toe. In mei vorig jaar stelde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom dat een dergelijk systeem er wegens tijdsgebrek niet voor de zomer zou komen. 

Ondertussen blijkt dat er alleen nog meer  tijd is verloren. Toen Dirk De Smedt eind vorig jaar peilde naar een stand van zaken, liet gedeputeerde Röttger weten dat op de vergadering van VIR (Vlaanderen Is Recreatie) werd vermeld dat er ‘iets’ in het nieuwe regeerakkoord zou staan en dat het raadslid zich voor verdere informatie zich diende te wenden tot de bevoegde overheid. Ons raadslid nam die raad ter harte en speelde het dossier door aan Vlaams Belang-Kamerlid Peter Logghe, die er op zijn beurt minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH) over vatte. Uit het antwoord dat Logghe recent kreeg, blijkt dat er tot op heden nog geen enkel initiatief werd genomen. Er werd ter zake evenmin iets opgenomen in het regeerakkoord en er werd zelfs nog geen overleg gepleegd met de recreatiedomeinen. 

Slotsom: drie seizoenen nadat een initiatief werd aangekondigd – en ruim tien jaar nadat de eerste ernstige incidenten zich afspeelden! – ziet het er naar uit dat een zwarte lijst ook niet voor de zomer van 2012 zal zijn. Het Vlaams Belang zal in ieder geval de druk op de ketel houden opdat de veiligheid in de (provinciale) recreatiecentra maximaal wordt gewaarborgd. 


Steven Vollebergh
Fractievoorzitter
0475/46.44.48

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...