Vakbondsacties op Meir toegelaten: nu ook voor iedereen?

Interpellatie van raadslid Valkeniers aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 28 maart 2011 over de vakbondsacties in Antwerpen op 4 maart jl.

Op 4 maart jl vonden de socialistische en liberale vakbonden het nodig om ook in Antwerpen actie te voeren tegen het nochtans door de meeste professionele partners, inclusief de top van de socialistische vakbond, goedgekeurde IPA.

Voor het bedrijfsleven, de middenstand, werkwillige en winkelende Antwerpenaren en bezoekers waren de gevolgen van die acties niet min. De haven was zo goed als heel de dag onbereikbaar wegens wegblokkades en ook de toegang tot winkelstraten en winkels langs de Meir en omliggende werd onmogelijk gemaakt door stakingsposten, die dikwijls zeer ruw te werk gingen.

In naam van het sacrosante stakingsrecht werd voor de zoveelste maal economische schade toegebracht aan de havenbedrijven en de middenstand en werd het recht op arbeid van velen geschonden, door vakbonden die nog steeds geen juridische verantwoordelijkheid dragen.

Ondanks zwaar formeel protest van de schepen van de Haven werd de politie niet gevraagd om op te treden om de balans tussen het recht op staken en het recht op werken te herstellen.

Op de Meir en omliggende straten ging het echter bovendien niet om wilde of niet toegelaten acties, maar werd ondanks een collegebesluit van 27 augustus 1992 dat elke betoging of optocht daar verbiedt, door de burgemeester toch toelating verleend voor de actie. Dit was een primeur in de laatste decennia.

Daarmee geeft de burgemeester minstens de indruk dat de wet in dit land niet voor iedereen gelijk is. “A” was die dag niet van iedereen, maar voornamelijk van rood.

Ik heb dan ook volgende vragen aan de burgemeester:

– Werd die toelating om te betogen op de Meir door de burgemeester genomen in samenspraak met zijn college of niet?

– Indien het college hier niet in gekend werd, wat was de reactie van de schepen van de Haven en van de schepen van Middenstand?

– Werd er die dag overwogen om de toegang tot de haven door de politie te laten garanderen aan de werkwilligen? – Indien niet, waarom niet?

– Gaat het college nu het besluit van 27 augustus 1992 intrekken en voortaan alle aanvragen tot betogingen en acties op de Meir en omliggende straten toelaten?

– Indien niet, op welke criteria zal de burgemeester zich baseren om uitzonderingen toe te staan op dit collegebesluit?

Bruno Valkeniers
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...