U verliest Uw tijd … dankzij de Antwerpse mobiliteit …

Inwoners, werknemers, ondernemers, klanten en toeristen van Antwerpen verliezen massaal hun tijd. De verkeersopstoppingen in en om onze stad hebben mettertijd apocalyptische proporties gekregen, met alle gevolgen vandien voor de weggebruikers.

De schuldigen hieraan zijn de meerderheidspartijen die het zowel voor het zeggen hebben op het federale, het gewestelijke, het provinciale, het stedelijke, en zelfs het districtsniveau.  Door een onoordeelkundige verkeersorganisatie waarbij de morfologie van onze stad niet langer wordt gerespecteerd, het maniakaal blijven inzetten op zogenaamde “vertramming” en het laten samenvallen van bijna 40 verkeerswerven, bolt onze stad niet meer.

Uiteraard is de “knip van de Leien” momenteel het ergste symptoom van de Antwerpse verkeersziekte, maar er zijn nog talloze andere pijnpunten die U als weggebruiker intussen maar al te goed hebt leren kennen.  Door een gebrek aan coördinatie, overleg en flankerende maatregelen dreigt U niet alleen terecht gefrustreerd te geraken, maar zal de economische schade voor onze Metropool binnenkort niet meer te overzien zijn.

Vlaams Belang waarschuwde al lang voor deze mistoestanden en reikte tegelijkertijd goedkope en snel te verwezenlijken alternatieven aan. Begin dit jaar nog stelden we ons eigen verkeersplan voor dat U kunt raadplegen op onze Antwerpse website www.vlaamsbelangantwerpen.be (Antwerpen bolt niet).

Vandaag vragen we dat alvast dringend volgende punten op de politieke verkeersagenda geplaatst worden:

  • Bijeenroeping van gemeenteraad aangevuld met verkeersexperts voor een permanente opvolging van de verkeersknelpunten
  • Invoeren van kleine (elektrische) pendelbussen van en naar de randparkings
  • Heraanleg van de Singelbruggen
  • Tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel
  • Gratis parkeren in de binnenstad
  • Verlaagde tarieven in de parkings

Vlaams Belang laat de weggebruiker niet in de steek !!

Hebt U zelf nog opmerkingen of goede ideeën, wil U meer weten over onze werking of wil U lid worden of ons financieel steunen, contacteer ons dan via vlbl@stad.antwerpen.be en/of stort een bijdrage op het rekeningnummer BE97 7509 3710 6149

 

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...