Twee nieuwe supermoskeeën in Antwerpen

Vlaams Belang overweegt referendum

Interpellatie van raadslid Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 2 mei 2011 betreffende de aankondiging van het stadsbestuur tot het ter beschikking stellen van twee panden voor de oprichting van twee supermoskeeën


 


Schepen voor Diversiteit Monica De Coninck kondigde op 7 april in GvA de komst van een supermoskee in de wijk Luchtbal aan. In de vroegere GM-gebouwen zou het stadsbestuur een ruimte huren zodat de moslimgemeenschap er een moskee kan in oprichten. De schepen voegde er aan toe dat het stadsbestuur ook op zoek is naar een geschikte locatie voor een supermoskee in het zuiden van Antwerpen.


Daarbij had ik graag volgende vragen gesteld:


         Welke afspraken zijn er in dit dossier binnen het college al genomen? Kadert deze beslissing in een ruimer moskeeplan? Voorziet het moskeeplan van het stadsbestuur naast het faciliteren van de oprichting van twee supermoskeeën in maatregelen om de islamisering van onze stad tegen te gaan?


         Wat bedraagt de oppervlakte van het pand dat de stad aan de Noorderlaan zal huren? Wat is de capaciteit van het pand? Wat bedraagt de maandelijkse huurprijs?


         Welke afspraken zijn er gemaakt met de moslimgemeenschap omtrent dit dossier? Met welke verenigingen en/of moskeeën zijn er gesprekken gaande om tot een verhuis over te gaan van de huidige locatie naar de nieuwe locatie aan de Noorderlaan?


         In de stad zijn er al 43 moskeeën, waarvan enkele supermoskeeën (Moskee El Mouslimin, Jan Palfijnstraat, capaciteit: 2.868 personen;  Moskee Imam Buhari,  Everaertstraat, capaciteit: 2.350 personen; Moskee Mehmet Akif, Dendermondestraat 34, capaciteit: 1.500 personen;  Moskee Attaqwa, Van Duyststraat, capaciteit: 900 personen; Moskee Mohsinien, Sint-Lambertusstraat, capaciteit: 800 personen; Noor Ul-Haram, Van Kerckhovestraat, capaciteit: 550 personen) aanwezig. Hoe wil het stadsbestuur de moskeeverenigingen, die bovengenoemde moskeeën beheren, overtuigen om te verhuizen naar de nieuwe locaties ten Noorden en ten Zuiden?


         Het stadsbestuur heeft de moskeevereniging Jisr Al-Amana toestemming gegeven voor de bouw van een supermoskee van 4.289 m2 aan de Sint-Bernardsesteenweg te Hoboken die ook dienst zal doen als Koranschool, imamopleidingscentrum en islamitische bibliotheek. Wordt de bouwvergunning voor deze supermoskee in Hoboken ingetrokken? Wordt er onderhandeld met deze moskeevereniging om te kiezen voor de nieuwe locatie?


         Over welke wettelijke en juridische middelen beschikt het stadsbestuur om een moskeevereniging tot een verhuis naar de nieuwe locaties aan te zetten?


         Waarom wordt er gekozen voor twee supermoskeeën? Wil het stadsbestuur daarmee zowel de Turkse als de Marokkaanse moslims ter wille zijn met ieder een eigen supermoskee?


         De Moskee Mehmet Akif, Dendermondestraat 34, heeft recent aangekondigd te zullen uitbreiden, de plannen zijn al in een vergevorderd stadium en werden reeds publiek gemaakt. Zal het stadsbestuur in de toekomst nog bouwvergunningen toekennen aan bestaande moskeeën in de stad?;  

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...