Tussenkomst Filip Dewinter nav stadsbegroting 2016

Mijnheer de burgemeester,

Collega’s,

De begrotingsbesprekingen zullen vanavond, hoe we het dan ook draaien of keren, overschaduwd worden door de recente gebeurtenissen in ons land en Europa. Nochtans is er een verband tussen de terreuraanslagen en onze Antwerpse begroting. Beide zijn immers het gevolg van de immigratie invasie. De toevloed van voornamelijk islamitische vreemdelingen is niet alleen rechtstreeks verantwoordelijk voor de terreuraanslagen, maar heeft er tevens voor gezorgd dat Antwerpen een armlastige probleemstad is geworden.

De belangrijkste statistiek van heel deze begroting is de welvaartsindex waarbij het welvaartscijfer in Antwerpen vergeleken wordt met dat van Vlaanderen en België. De welvaartsindex toont aan dat Antwerpen ondertussen bijna 20% onder het Vlaams gemiddelde scoort en bijna 15% onder het Belgisch gemiddelde. 10 jaar geleden scoorden we nog boven het Belgisch gemiddelde en 20 jaar geleden zelfs boven het Vlaams gemiddelde. Antwerpen, het “economisch hart van Vlaanderen” creëert welvaart in pakweg Schilde, Brasschaat en Wommelgem, maar zinkt zelf weg in armoede.

Hoe contradictorisch ook, maar het snel dalend gemiddeld inkomen van de Antwerpenaar is blijkbaar het rechtstreekse gevolg van de toename van onze bevolking. Jaren hebben we gevochten tegen de stadsvlucht. Die strijd hebben we gewonnen, maar het was een Pyrrusoverwinning. De verkeerde mensen verlieten de stad (de zogenaamde witte vlucht) en de verkeerde personen (de gekleurde intocht) kwamen erbij. In 1990 had Antwerpen goed 450.000 inwoners, in 2020 zullen dat er 100.000 meer zijn. In normale omstandigheden is dat een positieve ontwikkeling die welvaart creëert en een stad meer financiële draagkracht geeft. In Antwerpen is het omgekeerde waar: de witte vlucht en de gekleurde intocht is een regelrechte ramp. De bevolkingstoename veroorzaakt immers een heleboel problemen gezien de aard van de nieuwkomers: laaggeschoolde, arme, meestal Nederlandsonkundige, hulpbehoevende immigranten. De capaciteitsproblemen in het onderwijs, de kinderopvang, de sociale huisvesting, de zorgsector, de bijstand, …

Om niet te spreken van het veiligheidsbeleid en de integratie sector zijn quasi allemaal het gevolg van de immigratie-invasie. Het aantal werklozen en leefloners stijgt permanent. Hoe meer vreemdelingen (20.000 per jaar, waarvan de helft niet EU-allochtonen), hoe minder inkomsten en hoe meer kosten. Is deze op termijn noodlottige ontwikkeling de schuld van het huidige stadsbestuur? Neen! Slaagt dit stadsbestuur erin om deze evolutie af te remmen, laat staan om te keren? Neen!

Mijnheer de burgemeester,

Collega’s,

De vluchtelingencrisis zal -volgens schepen Duchateau- alleen al dit jaar 5000 tot 6000 vluchtelingen naar Antwerpen brengen. Naar schatting 2500 zullen terugvallen op OCMW-steun. Dat betekent 21 extra OCMW- personeelsleden en 600.000€ extra voor bijstand en medische kosten … De kosten voor sociale huisvesting, kinderopvang, onderwijs, enz breng ik niet eens in rekening.

Collega’s,

Dit alles heeft tot gevolg dat de inkomsten uit opcentiemen, de stedelijke belastingen en de dividenden – ondanks de bevolkingstoename – de volgende jaren stagneren.

Meer en meer is Antwerpen aangewezen op de toelage uit het gemeentefonds. Omstreeks het jaar 2000 vormde deze toelage zo’n 40% van de inkomsten. In 2014 was dat al 45% en in 2019 zal dat 50% zijn. Hoe lang houden we dat nog vol met een Vlaams regering die moet besparen op van alles en nog wat!

Collega’s,

Belangrijke veronderstelling is dat deze gemeenteraad alsmaar minder greep heeft op de stedelijke begroting. Ondertussen gaat in deze begroting al meer dan 50% van de uitgaven naar “overdrachten”. Onderwijs, Digipolis, OCMW, politie, brandweer en ettelijke tientallen anderen verzelfstandigde bedrijven, Vzw’s, enz.

In totaal voor 610 miljoen € zogenaamde “werkingssubsidies”.

In hoeverre al deze verzelfstandigde organisaties voldoende gecontroleerd worden in hun werking is een open vraag. In ieder geval, hoe meer “werkingssubsidies” hoe minder er overblijft voor de eigenlijke stadsdiensten. In de praktijk komt het erop neer dat er vooral bespaard wordt op personeelskosten terwijl de “werkingssubsidies”, de zogenaamde “overdrachten” buiten schot blijven. In normale omstandigheden genereert het overschot op de exploitatierekening grotendeels de middelen om te investeren zonder daarvoor buitensporig te moeten lenen. Uiteraard mag en moet er geleend worden. De voorbije 20 jaar kon nauwelijks geleend worden om te investeren. De terugbetaling van de leningen slorpten alles op. Door een aantal éénmalige meevallers kon gedurende de “Janssens”-jaren een begrotingsoverschot gecreëerd worden en konden investeringen cash betaald worden. Veel werd er overigens niet geïnvesteerd; er werd vooral veel aangekondigd. Torens op de slachthuissite, voetbalstadium, een brug over de Schelde, heraanleg van de Scheldekaaien, enz…

Deze coalitie wil de investeringsachterstand inhalen. Opnieuw wordt er vanalles aangekondigd: Groenplaats, Leien, Park Spoor Oost, Zuiderdokken. Men voorziet in de periode 2016/2019 één miljard investeringsuitgaven waarvoor we 750 miljoen gaan lenen. Mag ik erop wijzen dat de vorige 1 miljard – de historische saneringslening – pas in 2018 volledig zal terugbetaald zijn? We zullen er 25 jaar over gedaan hebben om deze som terug te betalen. Ergerlijk is dat de stad ook nu meer dan 100 miljoen betaalt voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. De verzelfstandiging van de ziekenhuizen telt blijkbaar enkel voor wat het uitgeven van geld betreft, voor de inkomsten wordt bij ZNA nog altijd op de stad gerekend.

Collega’s,

Na enkele budgettaire omzwervingen kom ik terug bij mijn inleiding: de actualiteit …

De toevloed van steeds meer vreemdelingen creëert niet alleen budgettaire, maar ook veiligheidsproblemen. Antwerpen telt ondertussen 18% moslims. Uiteraard is niet elke moslim een terrorist, maar ondertussen is wel gebleken dat zowat elke terrorist een moslim is. De jihadi’s kunnen rekenen op huisvesting, logistieke en financiële steun, back up en hulp bij en van een niet onbelangrijk deel van de moslimgemeenschap. Inderdaad, de radicale islam zit als een kuiken in het ei van de zogenaamde gematigde islam. Uit studies blijkt dat +- 10% van de moslimgemeenschap het salafisme aanhangt en geweld als een legitiem middel ter verspreiding van het geloof beschouwt.

Antwerpen kent – kijk maar naar Sharia4Belgium en andere soortgelijke organisaties en moskeeën – zijn eigen Molenbeek: Borgerhout, Antwerpen-Noord, Hoboken … Daarom is het dringend tijd om –vooraleer het te laat is – maatregelen te nemen! De immigratiekraan moet dicht en de islamisering moet stoppen. Wij willen dat er een immigratiestop komt voor moslims naar onze stad; dat radicale moskeeën eindelijk gesloten worden en dat er geen subsidies meer worden gegeven aan islamitische organisaties. Tevens willen we dat moslims in onze stad geregistreerd worden, zoals dat overigens in de Verenigde Staten al gebeurd. In kader van een permanente terreurdreiging is het noodzakelijk om te weten wie, wie is. De ‘where abouts’ van de moslims in Antwerpen moeten gekend zijn bij de overheid. Onze kop in het zand steken, heeft geen zin …

Collega’s,

De conclusie is duidelijk. Op de grote uitdagingen – immigratie, witte vlucht, verpaupering, verarming en vergrijzing – komt ook met deze begroting geen antwoord. Het Vlaams Belang zal deze begroting dan ook niet goedkeuren.

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...