Tussenkomst Filip Dewinter in de gemeenteraad nav de rellen in Borgerhout

Tussenkomst FDW op extra gemeenteraad nav rellen in Borgerhout.

gepubliceerd op 15 juni 2011 om 09:43

Interpellatie Filip Dewinter –

 extra gemeenteraad – 14 juni 2011 –

“Aanhoudende rellen op de Turnhoutse baan”.

Mijnheer de Burgemeester,
Collega’s,

Het bijeenroepen van een extra gemeenteraad op basis van artikel 34 van het reglement door minimum één derde van de gemeenteraadsleden is een van de weinige middelen waarover de oppositie beschikt om het stadsbestuur tot de orde te roepen en hen te verplichten om verantwoording af te leggen. We gebruiken dit middel zelden maar als we het gebruiken is het een teken dat het grondig fout is gelopen.

Mijnheer de Burgemeester,

Verleden week heb ik samen met enkele collega’s de Turnhoutsebaan bezocht om er met de middenstanders en de bewoners te spreken.

Mijnheer de Burgemeester,

U moet dat ook eens doen. U zou er kennis kunnen maken met de vertwijfeling en de wanhoop bij de schaars overgebleven autochtone Vlaamse horeca-uitbaters en middenstanders. U zou bij zo’n bezoek aan de Turnhoutsebaan ook de verloedering, de leegstand en de Arabisering van wat ooit één van de mooiste, drukste winkelstraten van Antwerpen was, kunnen vaststellen. U zou er zelfs van een aantal allochtonen en Marokkaanse winkeliers en horeca-uitbaters kunnen vernemen dat zij absoluut niet tevreden zijn met de huidige gang van zaken. Bewoners, middenstanders, allochtonen en autochtonen,  allen voelen zich in de steek gelaten door de overheid en de politie; allen hebben de indruk dat ze aan hun lot worden overgelaten door het stadsbestuur.

Mijnheer de Burgemeester,

Eén avond rellen op de Turnhoutsebaan is toeval; twee avonden rellen op de Turnhoutsebaan is georchestreerd drie avonden rellen op minder dan één maand tijd is het begin van een opstand. Een opstand inderdaad tegen het gezag, tegen de overheid, tegen alles waar deze overheid voor staat. Hoe valt het anders te verklaren dat telkens opnieuw bussen en dienstvoertuigen van de Lijn, politievoertuigen en politieagenten en – ¬ erger nog – zelfs ambulances worden aangevallen door relschoppers die van de Turnhoutsebaan een soort tweede Gazastrook willen maken om hier hun intifada tegen onze Westerse samenleving uit te vechten.


Mijnheer de Burgemeester,

Een correcte analyse is nodig, wil men tot de juiste oplossingen komen. De rellen op de Turnhoutsebaan en ook op het Kiel (waar zelfs een molotovcocktail werd gegooid) blijven afdoen als voetbalhooliganisme en de rellen enkel duiden als het gevolg van uit de hand gelopen supportersgedrag naar aanleiding van voetbalwedstrijden is ongetwijfeld politiek correct maar betekent in de praktijk dat men de kop in het zand steekt voor de realiteit. Deze rellen zijn gedeeltelijk etnisch en religieus geïnspireerd en er zit zelfs een politieke agenda achter. Terzake ben ik het eens met wat collega Karim Bachar hier onlangs over zei: “Deze rellen hebben absoluut niets te maken met voetbal. Ik denk dat het gewoon een aantal onrustkraaiers zijn die heel wat anderen meesleuren.”Inderdaad, drugsdealers maar ook moslimfundamentalisten van onder andere Jamaat Tabligh hitsen groepen Marokkaanse jongeren op in de hoop dat er problemen en rellen van komen. Iedere aanleiding is goed, of het nu voetbal, de sluiting van een shishabar of wat anders is. De agenda van deze islamfundamentalisten ligt voor de hand: zij willen van Borgerhout een moslimenclave maken waar zij en niet de autoriteiten het gezag vertegenwoordigen. Dat laatste lukt overigens al aardig. De Vlaamse middenstanders en horeca-uitbaters worden systematisch weggepest. In de meeste voedingwinkels en horecazaken wordt al lang geen alcohol meer verkocht en kun je enkel nog halalproducten krijgen. De opschriften op de winkelruiten en sjisjabars zijn overwegend in het Arabisch en de straten worden gedomineerd door vrouwen met hoofddoek en islamitische jongeren die je bespuwen of je in het Arabisch verwensingen naar het hoofd slingeren als je als Vlaming voorbij komt. Ook veel allochtonen zijn het niet eens met deze gang van zaken maar uit etnische solidariteit of gewoonweg uit schrik durven ze nauwelijks hun mond open te doen.

Brice De Ruyver maakte in de krant een soortgelijke analyse: “Het gaat in Antwerpen niet om hangjongeren maar gepatenteerde onruststokers die bewust conflicten met de politie uitlokken en de jongeren uit de buurt voor hun kar spannen. Zo hopen ze de politie weg te houden zodat ze de buurt voor zich alleen hebben. Een fenomeen dat we ook kennen uit de wijk Kuregem in Anderlecht. Met voetbal hebben deze rellen eigenlijk niets te maken.” (Het Nieuwsblad, 6juni 2011).

Mijnheer de Burgemeester,

Ik heb de voorbije weken heel wat politici, opinieleiders en journalisten horen praten over amokmakers, relschoppers, stadshooligans, heethoofden, tuig, jongeren maar nooit of bijna nooit over allochtonen, Marokkanen of Marokkaanse Belgen.  Iedereen weet toch dat de relschoppers geen Chinezen, Polen of Bosjesmannen waren? Deze etnische guerrilla wordt gevoerd door een steeds groter wordende groep geradicaliseerde allochtonen met een absolute onwil tot integratie. Het telkens opnieuw reduceren en minimaliseren van dit soort van rellen tot een nieuw soort van “voetbalhooliganisme” en stellen dat de rellen enkel het gevolg van “gebrek aan kansen” heeft absoluut geen zin. Hebben diegenen die permanent aan struisvogelpolitiek doen zich al eens afgevraagd waarom er geen rellen zijn in pakweg het Antwerpse Chinatown als de Chinese ploeg speelt of in de Joodse wijk als de Israëlischen spelen? Waarom stelt het beleid zich nooit vragen over de falende opvoeding van deze jongeren in het Antwerpse onderwijs; over de rol en de houding van de ouders en de leraars van deze jongeren in het Antwerps onderwijs ? Wat doet het leger aan integratiewerkers en stedelijke inburgerings-vzw’s aan de arrogante en agressieve machocultuur die heerst binnen een deel van de Marokkaanse en de Turkse gemeenschap? Waarom durft quasi niemand vragen stellen over de rol van de islam bij dit alles? Waarom blijven de allochtone politici die nochtans bijzonder goed vertegenwoordigd zijn in de Antwerpse politiek altijd zo stil als er soortgelijke rellen en incidenten zijn? Laten we maar voor eens en voor altijd durven toegeven dat de multicultuur gefaald heeft en dat de integratie voor een niet onbelangrijk deel van de Noord-Afrikaanse  gemeenschap niet werkt. Dat kan ook moeilijk anders want wie de Turnhoutsebaan in Borgerhout bezoekt die beseft dat Borgerhout de hoofdstad van de Marokkanen in ons land is geworden en dat de enige integratie waar hier nog sprake van is de omgekeerde integratie is waarbij de autochtone Vlaamse bevolking ofwel verhuist, uitsterft of zich simpelweg aanpast aan de islamitische en Marokkaanse gewoontes en tradities.

Mijnheer de Burgemeester,

De voorbije dagen bent u in overdrive gegaan. Dat moest ook wel want driemaal rellen op nauwelijks enkele weken tijd doet zelfs de wenkbrauwen van uw meest hevige sympathisanten fronsen. De dag na de rellen verklaarde u dat “de relschoppers het serieus zullen voelen in hun portemonnee” (Gazet Van Antwerpen, 6 juni 2011): 250 Euro voor de ordeverstoring en nog eens 100 Euro voor de combitax. “Een feestje van 350 Euro dus”. Niet echt spectaculaire boetes als u het mij vraagt. De voetbalwet (wet 21 december 1998 betreffende veiligheid bij voetbalwedstrijden) laat in artikel 23 bis toe dat relschoppers die naar aanleiding van een voetbalwedstrijd ongeregeldheden veroorzaken ook buiten het stadion gestraft kunnen worden met een administratieve geldboete van 250 Euro die kan oplopen tot 5000 Euro. Omdat uw reactie met het verhaal van de GAS-boetes wat flauwtjes overkwam hebt u uiteindelijk ook nog drie shishabars op de Turnhoutsebaan gesloten en huisarrest opgelegd aan negen relschoppers van 20u ’s avonds tot 6 uur ’s morgens. Voor sommigen een maand, voor anderen twee weken. Een paar gespierde krantentitels boven de artikels, nog even de politie op het matje roepen en u kunt er als Burgemeester weer voor een paar weken tegen. Nochtans zal er meer nodig zijn dan de brandweermaatregelen en die u uit uw mouw hebt geschut.

Ik som op:
– een permanente politie aanwezigheid – waarom geen politiecommissariaat? – op de Turnhoutsebaan;
– een zerotolerantie-aanpak van de politie niet alleen ten aanzien van de rellen maar ook 
 ten aanzien van overlast en onaangepast gedrag zoals spuwen en plassen op straat,  bruidscaravaans die ‘s avonds en ‘s nachts al toeterend door de straten rijden,
      bendevorming, geluidsoverlast, uitbating van nachtwinkels en shisha-bars,…
– samenscholingverbod gedurende langere tijd of tenminste op risicomomenten vanaf  
      valavond tot ’s ochtends
– opsporen en arresteren van de aanstokers en de leiders van de rellen
– consequente vervolging door het parket van de relschoppers met strenge boetes en  plein- en straatverbod tot gevolg.
– via snelrecht de relschoppers laten opdraaien voor de financiële schade en de maatschappelijke kost van de rellen.
– bij recidivisme moet desnoods hun Belgische nationaliteit worden afgenomen en moeten de betrokkenen worden uitgewezen naar hun landen van herkomst.

Mijnheer de Burgemeester,
Collega’s,

In tegenstelling tot wat sommige beweren is het niet de bedoeling van het Vlaams Belang om “morgen de legercolonnes in Borgerhout te laten binnen marcheren” (GVA 8 juni 2011). Wel willen wij een nultolerantiebeleid gevoerd zien dat ervoor zorgt dat rellen en overlast niet langer gedoogd en getolereerd worden. Het komt er nu op aan om te laten zien wie baas is op straat. Laat me dan ook toe om u te zeggen, mijnheer de Burgemeester, dat uw krokodillentranen van de voorbije dagen weinig indruk op de Antwerpenaren hebben gemaakt. U oogstte de jongste weken enkel datgene wat u zelf hebt gezaaid. Het pamperbeleid van allochtonen, het lakse gedoogbeleid ten aanzien van overlast en onaangepast gedrag, de gebrekkige politie-inzet,…..zijn de belangrijkste redenen waarom de rellen wekenlang blijven duren. De Antwerpenaar heeft recht op veiligheid en dat recht moet u garanderen en vrijwaren. Laat zien dat de overheid en niet de relschoppers; de wet van de democratische wetstaat en niet de wet van de jungle, de politie en niet de Noord-Afrikaanse bendes in Antwerpen baas zijn op straat!

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...