Theoretische rijexamensessies in andere talen botst volgens Vlaams Belang met taalwetgeving en Vlaams inburgeringsbeleid

Rijexamencentra organiseren theoretische rijexamensessies in andere talen met behulp van beëdigde vertalers, waarop Nederlandstaligen niet welkom zijn

In de Belgische rijexamencentra worden op bepaalde momenten theoretische rijexamensessies in andere talen georganiseerd met behulp van beëdigde vertalers, aangeduid door het examencentrum, waarop enkel personen welkom zijn die de betreffende taal spreken. Zo wordt in het examencentrum van Deurne (het enige examencentrum gelegen in de stad Antwerpen) de dinsdag- en donderdagochtend gereserveerd voor examens in andere talen dan het Nederlands. Een Arabischtalige kan in dit examencentrum zijn theoretisch rijexamen bijvoorbeeld afleggen ter gelegenheid van een speciale examensessie voor Arabischsprekenden. Aan Vlamingen die zich op deze halve dagen aandienen aan het examencentrum wordt gevraagd op een ander moment terug te komen.

 

Het Vlaams Belang stelt zich vragen bij deze praktijk. Enerzijds is het immers zo dat overheidsdiensten in Vlaanderen verplicht zijn uitsluitend in het Nederlands te communiceren met de burger. Wanneer examenmomenten worden georganiseerd waarop uitsluitend in andere talen dan het Nederlands wordt geëxamineerd, waarop Nederlandstaligen niet welkom zijn, botst dit op manifeste wijze met onze taalwetgeving.  

 

Anderzijds is het ook zo dat de kennis van het Nederlands essentieel is voor een goed begrip van de verkeersregels en daarmee ook essentieel voor de verkeersveiligheid. Dit valt dan ook moeilijk te rijmen met de organisatie van theoretische rijexamens door de overheid in andere talen.

 

Inmiddels werd tegen de anderstalige rijexamensessies klacht ingediend bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Filip Dewinter zal bovendien de Vlaamse minister van Inburgering ondervragen over het feit of de organisatie van theoretische rijexamensessies in andere talen niet botst met het inburgeringsbeleid, waarvan één van de uitgangspunten toch de verwerving van een goede kennis van het Nederlands zou moeten zijn. Ook in het federale parlement zal het Vlaams Belang, eens de regering is samengesteld, de bevoegde federale minister ondervragen.

 

Filip Dewinter

Fractievoorzitter Vlaams Belang

in het Vlaams Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...