Tegemoetkoming voor gehandicapten in afvalkosten

Antwerps schepen van Sociaal Beleid Monica De Coninck bereid in te gaan op suggestie Vlaams Belang om sommige gehandicapten en zieken tegemoetkoming te geven in afvalkosten


Vanaf 1 januari 2010 is het in Antwerpen niet meer toegelaten luiers bij het GFT-afval te deponeren. Dit is een spijtige zaak voor gezinnen met kinderen in de pampers, maar zeker ook voor gezinnen met een gezinslid dat ten gevolge van zijn ziekte of handicap extra afval produceert (bv. in geval van incontinentie). Zij worden geconfronteerd met een fikse jaarlijkse meerkost ten gevolge van deze maatregel.


Terwijl verschillende gemeenten een sociale correctie voorzien voor zieken of gehandicapten die extra afval produceren, doet de stad Antwerpen dit niet. Deze personen kunnen echter alle steun gebruiken. Vanzelfsprekend kost deze ziekte of handicap op zich al veel geld en betreft het vaak mensen die het niet breed hebben. Deze verhoging van de afvalkost komt voor sommigen van deze mensen dan ook hard aan.


Ik kaartte de kwestie aan bij de Antwerpse schepen van Sociaal Beleid Monica De Coninck via een informatieve vraag, die gisteren vanwege tijdsgebrek niet in de commissie kon beantwoord worden. Vandaag ontving ik het schriftelijke antwoord. Uit het antwoord (dat u in bijlage vindt) blijkt dat de schepen bereid is om in te gaan op mijn suggestie om een sociale correctie te voorzien voor de extra afvalkost van zieken en gehandicapten.


Ze stelt: “Ik vind de vraag belangrijk genoeg om te onderzoeken wat wij binnen de beperkingen van de meerjarenbegroting kunnen doen voor mensen die omwille van hun ziekte of handicap extra kosten hebben voor afvalverwerking”. De schepen belooft de zaak alvast ter advies voor te leggen aan de raad voor personen met een handicap.


Ik ben vanzelfsprekend blij dat de schepen in het belang van deze doelgroep – die het zo moeilijk heeft – bereid is in te gaan op mijn suggestie en ik wens haar dan ook te danken dat zij oor heeft naar deze problematiek aangekaart vanuit de Vlaams Belang-oppositie!


 

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...