Stad Antwerpen int in 2013 8 miljoen euro uit parkeerretributies (+43% tegenover 2012)

Uit het antwoord van de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis op een vraag van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch blijkt dat het bedrag aan...