Lessen Nederlands voor allochtonen: 9 maanden wachten

Toevloed nieuwkomers naar Antwerpen moet stoppen: inburgeringsbeleid is onmogelijk geworden! Het aantal vreemdelingen op de wachtlijsten van het Huis van het Nederlands neemt alweer...