36,1 % bevolking stad Antwerpen allochtoon, 56,4 % Antwerpse kinderen allochtoongepubliceerd

36,1% bevolking stad Antwerpen allochtoon, 56,4% Antwerpse kinderen allochtoon 20% Antwerpse kinderen (0-9 jaar) Noord-Afrikaans, 8,5% Turks Vlaams Belang dringt aan op immigratiestop In...