Systeem van publieke fietsen faalt voor de derde keer op rij. Van Campenhout volgt Vlaams Belang

Op 15 juli heeft het Vlaams Belang al een persmededeling verzonden over het falen van de concessionaris van het Antwerpse fietsproject.

Daarin werd gesteld dat Vlaams Belang van mening was dat de firma Clear Channel formeel in gebreke zou gesteld worden.

Schepen Van Campenhout besloot om niet in te gaan op dit voorstel.

Nu afgelopen woensdag 27/7 het systeem voor de derde keer op rij heeft gefaald, is hij tot inzicht gekomen. 

Mits een persverklaring laat hij weten gevolg te geven aan het voorstel van het Vlaams Belang door Clear Channel in gebreke te stellen.

Voor het Vlaams Belang staat het belang van de gebruikers van het publiek fietssysteem voorop.

Wanneer het project van de publieke fietsen een aura van onbetrouwbaarheid krijgt door het falen van de concessionaris en zijn medecontractanten, dreigt dit prestigeproject een financieel debacle te worden.

Opmerkelijk om vast te stellen is ook dat in andere steden waar er al langer publieke fietsen ter beschikking staan, men dergelijke problemen helemaal niet heeft.

De vraag naar de professionaliteit van de concessionaris klinkt dan ook iedere keer harder, telkens het systeem faalt.

Johan Van Brusselen

Gemeenteraadslid Vlaams Belang

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...