Straatgeweld in Borgerhout: niets met voetbal te maken maar alles met straatguerrilla tegen de overheid.

Laks gedoogbeleid politie en stadsbestuur verantwoordelijk voor rellen Borgerhout.

Vlaams Belang wil samenscholingsverbod en zerotolerantie!

De rellen in Borgerhout die ontstonden na de voetbalwedstrijd FC Barcelona / Real Madrid zijn geen geïsoleerd feit. In de voorbije week werden reeds twee bussen van De Lijn en een politiecombi door Marokkaanse jongerenbendes aangevallen. Niet het verlies van één of andere voetbalploeg maar het lakse beleid van het Antwerpse stadsbestuur ten aanzien van  Marokkaanse jongerenbendes is de aanleiding van deze en andere rellen. In plaats van op te treden vlucht de politie bij dergelijke incidenten weg. In opdracht van het stadsbestuur wordt gekozen voor een “niet-provocatie-beleid”. Verleden week toen een politiecombi met stenen werd bekogeld en de patrouille bijstand vroeg werden alle eenheden die op weg waren naar Borgerhout door de politieleiding gevraagd om niet op te treden en te verzamelen op het Astridplein, en af te wachten… uiteindelijk wordt enkel de cel diversiteit naar de plaats van de incidenten gestuurd om te bemiddelen. Op woensdagavond gebeurde identiek hetzelfde. De politieleiding besliste om niet zichtbaar op te treden en geen arrestaties te verrichten. Het ongenoegen over deze manier van optreden bij de politie maar ook bij de publieke opinie is zeer groot. Ondertussen voelen de amokmakers zich onaantastbaar. Hun echte agenda is de politie en bij uitbreiding de burgerlijke overheden uit Borgerhout verdrijven en er een no-go zone van maken waar ze heer en meester zijn. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat naar aanleiding van de verschillende incidenten van de voorbije weken geen enkele arrestatie is verricht.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de politie en niet het schorremorrie baas moet zijn op straat. Door weg te vluchten, de feiten te minimaliseren en te kiezen voor een zogenaamd niet-provocatie-beleid creëert de politie de indruk dat alles kan en alles mag. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de politie de straat moet heroveren op de Marokkaanse jongerenbendes. Dit kan alleen via het systeem van gecontroleerde intimidatie waarbij voldoende blauw op straat wordt ingezet. Het Vlaams Belang pleit dan ook voor een tijdelijk samenscholingsverbod in Borgerhout. Gedurende enkele weken moet in Borgerhout een zerotolerantie aanpak gelden waarbij iedere vorm van overlast, samenscholing en provocatie hard wordt aangepakt. De beste mannier om erger te voorkomen is nu een krachtig signaal geven aan herrieschoppers en amokmakers dat hun wandaden niet worden getolereerd.

Niet alleen op politioneel maar ook op gerechtelijk vlak dient hard te worden opgetreden tegen allochtone relschoppers. Het Vlaams Belang is er voorstander van dat allochtone jongeren die voor dergelijke en andere feiten worden opgepakt en veroordeeld hun Belgische nationaliteit wordt afgepakt en uitgewezen worden naar hun landen van herkomst (al deze jongeren van Marokkaanse origine hebben immers de dubbele nationaliteit en beschikken naast de Belgische ook over de Marokkaanse nationaliteit).

Filip Dewinter
Vlaams Belang fractie Antwerpen            

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...