Stop File-creatie op Linkeroever.

Vlaams Belang Linkeroever klaagt hypocrisie VLD aan.

VB Linkeroever is verbaasd over de wijze waarop de VLD nu pas uitrukt tegen de heraanleg van de Beatrijslaan. Reeds ettelijke jaren klaagt het Vlaams Belang de verkeersverstikking aan van Linkeroever door de plannen van het huidige stadsbestuur dat de ene na de andere invalsweg afsluit of tot veredeld fietspad omvormt zonder te willen inzien dat uiteindelijk overal files zullen staan. De VLD doet nu verbaasd over de Beatrijslaan die de Galgenweellaan zal doen dichtslibben maar gaat voorbij aan de bredere planning waarvan dit slechts een detail is en waaraan de VLD en haar voormalige schepen Van Campenhout steeds kritiekloos hebben meegewerkt. De oorsprong van alle toekomstige ellende is de nakende afsluiting van de Charles De Costerlaan in het kader van de Oosterweelverbinding, de afleiding van de totale verkeersafwikkeling naar de Blancefloerlaan gelijktijdig met de creatie van een nieuw stadsdeel (Regatta) en KMO-zone (Katwilg).
Ondertussen wordt door hetzelfde college een van de grootste bossen van de stad, het Sint Annabos met de grond gelijk gemaakt, dus het gaat kennelijk om blindmakende Oosterweelkoorts, niet om groenzorg.

Het VB is volledig akkoord met districtschepen Stephan Bogaert dat voor het “dichtknijpen” van de Beatrijslaan geen “fatsoenlijke mobiliteitsstudie” werd gedaan maar klaagt aan dat Bogaert nu pas enigszins wakker schiet, nu het over zijn eigen directe woonomgeving gaat terwijl kritiek van het VB dat er voor alle andere invalsweg-plannen evemin iets fatsoenlijks werd bestudeerd steeds door de (VLD)schepen werd weggewuifd. Dit stadsbestuur moddert maar wat aan maar ziet niet het globale plaatje namelijk een Oosterweel-concept waardoor de Linkeroever zal omgebouwd worden tot een zone van onbereikbaarheid en/of (stilstaand) sluipverkeer.

Het VB is dan ook niet te spreken over de VLD hypocrisie en eist -in het belang van de leefbaarheid van Linkeroever – een veel globaler debat, ook en vooral over de Charles De Coster-toegang in de toekomst.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...