Stad Antwerpen int in 2013 8 miljoen euro uit parkeerretributies (+43% tegenover 2012)

Uit het antwoord van de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis op een vraag van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch blijkt dat het bedrag aan ontvangen parkeerretributies in Antwerpen snel stijgt; tussen 2012 en 2013 alleen al met maar liefst 43%, van 5.605.646,45 euro tot 8.005.687,85 euro.  De ontvangen gelden komen gewoon terecht in de algemene middelen van de stad. De Antwerpenaar betaalt via zijn stedelijke belastingen (APB en opcentiemen onroerende voorheffing) de aanleg van het openbaar domein en mag zich bovendien nog eens blauw betalen om op datzelfde openbare domein (dat hij zelf heeft gefinancierd) te parkeren. De lokale belastingen in Antwerpen behoren overigens nog steeds tot de hoogsten van het land.

Steeds meer onbetaalde parkeerboetes

Uit het antwoord van de schepen op de vraag van Anke Van dermeersch valt echter nog een andere interessante vaststelling af te leiden: Er werd in 2013 een groter aantal boetes (retributies) uitgeschreven voor overtredingen tegen het betalend parkeren dan de voorgaande jaren (293.888 in 2013 tegenover 276.010 in 2011 en 274.216 in 2012), maar het aantal/aandeel effectief geïnde retributies loopt fors terug: van 88% van het totale aantal uitgeschreven retributies (in 2011), naar 82% (in 2012) tot nauwelijks 72% (in 2013). Het aantal niet-betaalde retributies is dus fors in stijgende lijn: van 12% (in 2011), naar 18% (in 2012) tot 28% (in 2013). Tussen 2012 (48.628) en 2013 (82.951) is er sprake van een toename van niet-betaalde parkeerretributies met maar liefst 71%! 

Parkeerboetes aan buitenlandse nummerplaten blijven massaal onbetaald

Vooral buitenlanders ontlopen blijkbaar massaal de betaling van de Antwerpse parkeerretributies. Van de boetes uitgeschreven voor Belgische nummerplaten blijft maar 8% onbetaald. Voor Nederlandse nummerplaten is dit echter 46%, voor Duitse nummerplaten zelfs 88% en de bonnen voor de overige buitenlandse nummerplaten blijven nagenoeg allemaal onbetaald (96%)! Het aandeel parkeerretributies dat wordt uitgeschreven aan buitenlanders is overigens niet laag: 14% à 15% wordt uitgeschreven aan buitenlandse nummerplaten. Terwijl Antwerpenaren die reeds bijdragen aan het onderhoud van het openbaar domein bijkomend nog eens fors betalen om in de Antwerpse straten te parkeren, worden de retributies uitgeschreven aan buitenlanders massaal niet geïnd. 

Betalend parkeren: genoeg is genoeg

Conclusie van Anke Van dermeersch n.a.v. deze nieuwe cijfers: “Het Vlaams Belang is van oordeel dat het welletjes is geweest met de voortdurende uitbreidingen van het gebied waarin het betalend parkeren geldt en de verhogingen van de tarieven. Antwerpenaren betalen reeds hoge belastingen voor het onderhoud van het openbare domein. Ze moeten niet nog eens extra worden uitgeperst via parkeerretributies, die volgens ons in de eerste plaats duidelijk enkel maar dienen om de stadskas te spekken. Het Vlaams Belang stelt voor om in de buurt van winkelstraten eerder gebruik te maken van het systeem van de blauwe zone (met schijf) dat langparkeren bv. in de buurt van winkelstraten uitsluit dan van het betalend parkeren. Winkelstraten als de Merksemse Bredabaan hebben het momenteel zeer moeilijk. Waarom schaft men daar het betalend parkeren niet af als steun voor de middenstand? Het Vlaams Belang pleit er overigens ook voor dat parkeren gratis moet zijn voor de inwoners van het eigen district. Het Vlaams Belang roept het stadsbestuur tot slot op om onderzoek te doen naar mogelijk misbruik van buitenlandse nummerplaten om de Antwerpse parkeerretributies te ontduiken.”

In bijlage het antwoord van schepen Koen Kennis op de vraag van Anke Van dermeersch 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...