Slechtere staat Antwerps wegdek zorgt voor meer schadevorderingen

Het wegdek in Vlaanderen veroudert en ligt er op veel plaatsen slecht bij, uiteraard ook in Antwerpen. De voorbij winterperiode heeft hier zeker geen goed aan gedaan. De talloze putten in het wegdek betekenen niet alleen een gevaar voor de verkeersveiligheid maar brengen ook schade toe aan de voertuigen die erover rijden.

Het aanvoelen van de Antwerpenaren dat het op dat vlak in Antwerpen net iets erger gesteld is dan in de rest van Vlaanderen wordt bevestigd door het antwoord van de schepen van Openbare Werken op een vraag van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch.

Niet alleen ontving de Vlaamse overheid in 2010 maar liefst 1.872 schade-eisen van chauffeurs die schade leden als rechtstreeks gevolg van de slechte staat van het wegdek. In vergelijking met 2009 (853 eisen) is dit meer dan een verdubbeling.

Ook de wegen van de stad Antwerpen hebben voor schade aan voertuigen gezorgd. De stad Antwerpen ontving maar liefst 147 schade-eisen omwille van het slechte onderhoud van de Antwerpse wegen door het stadsbestuur. Nochtans maakt Antwerpen maar ongeveer 1,5% uit van de oppervlakte van Vlaanderen. In totaal werden voor 2010 reeds 10 klachten voor schade  – die werd opgelopen door de slechte staat van de Antwerpse wegen –  gegrond verklaard en werd er al 7.341,26 € aan schadevergoeding uitbetaald.

Het aantal schade-eisen omwille van de slechte staat van de wegen in de stad Antwerpen ligt bovendien ettelijke malen hoger per kilometer dan dat van de gewestwegen, die er in Antwerpen trouwens ook slecht bijliggen. Eén en ander heeft natuurlijk ook te maken met de grote verkeersdruk op het Antwerps wegennet. Op geen enkele plaats in ons land rijden er immers zo veel vrachtwagens als in en om Antwerpen.

De Vlaamse overheid moet dringend de toegangswegen naar Antwerpen aanpakken, maar ook het stadsbestuur moet zijn duit in het zakje doen.

Het Vlaams Belang eist dan ook van het stadsbestuur een efficiënter en verstandiger mobiliteitsbeleid waarin de juiste infrastructuur voorzien wordt voor wagens. Zeer belangrijk daarbij is ook een verstandig en dus beperkt gebruik van verkeersremmers, die maar al te dikwijls niet reglementair aangelegd werden en daardoor ook schade aan wagens veroorzaken.

Er moet een einde komen aan het gepruts aan degelijke wegen met allerhande en overvloedige verkeersbochten, inhammetjes, bloembakken, paaltjes, enz.

De weg moet waar mogelijk rechtdoor gaan in plaats van eindeloze variaties op bochten en hellingen. Een veilige bebouwde verkeersomgeving betekent per definitie geen hoekjes en gaten, waarin weggescholen kan worden.

Snelheidsbeperkingen kunnen op normale wijze worden opgelegd zonder bijzondere rijvaardigheden te stimuleren.


Het is niet omdat sommige wijken van Antwerpen op de derde wereld beginnen te lijken dat de straten van de stad er moeten bijliggen zoals in een derdewereldland.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...