Slechte werking van de juridische dienst van de stad Antwerpen

Interpellatieverzoek van raadslid Gerolf Annemans aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 mei 2013 betreffende de slechte werking van de juridische dienst van de stad


 


Naar aanleiding van de Sinksenfoorproblematiek en enkele andere flaters zou ik de burgemeester willen bevragen over de werking en de verantwoordelijkheden


van de juridische dienst van de stad.


 


In diverse dossiers van de afgelopen jaren zijn kennelijk heel wat zaken aan de aandacht van de juridische dienst ontsnapt, met soms desastreuze gevolgen voor de stad Antwerpen. Bijvoorbeeld bij de zogenaamde vreemdelingentaks werd een essentiële wet over het hoofd gezien. 
 


Wie is de eindverantwoordelijke voor de adviezen?
Hoe worden de adviezen gecommuniceerd naar het beleid en op welke wijze houdt het beleid rekening met mogelijke vergissingen?


Zal de burgemeester de globale kwaliteit van de juridische dienst in de nabije toekomst trachten op te trekken en zo ja, hoe?

Gerolf Annemans
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...