Slechte wegmarkeringen leiden tot onveiligheid

Anke Van dermeersch: “Goed onderhouden weginfrastructuur is een hoofdvoorwaarde voor de veiligheid van elke Antwerpenaar. Besparingen leiden ertoe dat de wegmarkeringen in Antwerpen te wensen overlaten. Het aantal klachten over slecht zichtbare of ontbrekende wegmarkeringen moet dringend naar beneden, en daartoe moeten extra middelen worden ingezet.”

Uit recente onderzoeken van Touring blijkt dat de wegmarkeringen in Vlaamse steden en gemeenten te wensen overlaten: nauwelijks zichtbare belijningen en slecht afgelijnde fiets- en zebrapaden zijn een groeiend probleem. Ook inzake wegmarkeringen op onze gewestwegen stijgt het aantal klachten. Zo waren er in 2014 ten opzichte van het jaar voordien 14 procent meer klachten; op de helft van de 70 onderzochte wegen zijn de markeringen versleten of vrijwel onzichtbaar.

Voornaamste oorzaken zijn volgens Touring onvoldoende investering in de weginfrastructuur, gebruik van ondermaatse producten en het niet opnieuw aanbrengen van de wegmarkering nadat er onderhoud of herstellingen werden gedaan. Touring merkt terecht op dat onduidelijke of onvoldoende wegmarkeringen leiden tot gevaarlijke situaties, zeker in combinatie met het feit dat, vooral met het oog op besparingen, openbare verlichting steeds vaker ontbreekt of wordt uitgezet. Werkelijk elk weggebruiker – voetganger, fietser, motorrijder, vrachtwagenchauffeur, Lijn-chauffeur of automobilist – is hiervan de dupe.

Uit antwoorden van schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) op vragen van Antwerps Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch, blijkt dat de stad Antwerpen jaarlijks niet minder dan 150 tot 200 klachten van burgers ontvangt inzake slechte of onzichtbare wegmarkeringen. Gezien vele Antwerpenaren niet direct de stap zullen zetten om het stadsbestuur in te lichten, geeft het aantal klachten slechts een fractie weer van de slechte staat van de wegmarkeringen in de Koekenstad. Maar bovenal: het aantal klachten daalt niet en blijft jaar na jaar ongeveer hetzelfde. Er is dus geen enkele beterschap merkbaar.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...