Sinterklaasintrede

Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Wim Wienen aan deburgemeester voor de gemeenteraadzitting vanmaandag 22 november 2010betreffende de intrede van Sinterklaas in Antwerpen


Bij de intrede van Sinterklaas in Antwerpen, naar aanleiding van de live uitzending van Ketnet, werden er Antwerpse kinderkoren uitgenodigd om de Sint toe te zingen. Wegens ondermeer de weersomstandigheden en het strakke tijdsschema van een live-uitzending konden de kinderen hun liederen voor de Sint niet zingen.


De kinderen hadden nochtans uren de regen moeten trotseren. De kinderen moesten immers reeds om 13 uur aanwezig zijn op de Grote Markt. In het programma van Ketnet was voorzien dat de Sint tot bij de kinderen zou komen om hun liederen te aanhoren.


Door de omstandigheden is de Sint niet tot bij de kinderkoren gekomen en hebben de kinderkoren hun liederen niet kunnen zingen.. De ontgoocheling bij de kinderen was dan ook groot. Om niet te spreken van de tranen die bij de desbetreffende kinderen vloeiden wegens het feit dat ze niet voor de Sint konden zingen. De excuusbrief van Ketnet was allesbehalve voldoende om dit bij de kinderen en de ouders goed te maken.


Ergerlijker is deste meer dat de stad een groot bedrag aan VRT-LE betaald om de Sint naar Antwerpen te krijgen. Een degelijk excuus is dus op zijn plaats. Daarenboven staat er in de regeling met de stad dat de stad moet instaan voor de logistiek voor het evenement van de intrede van Sinterklaas. Men kan zich dus de vraag stellen of de stad op de hoogte was dat er kinderkoren werden ingeschakeld bij het evenement. Een droge plek voor de kinderkoren moest dan ook een mogelijkheid zijn.


Vandaar mijn vragen aan de burgemeester:


– Was het stadsbestuur op de hoogte gesteld van het programma van Ketnet-evenement van de intrede van Sinterklaas?


– Zo ja, waarom werd er overdekte plaats voor de kinderkoren voorzien?


– Wat is de reactie van het stadsbestuur op de beslissing van Ketnet om de liederen van de koren niet op te nemen in het programma?


– Heeft het stadsbestuur terzake contact gehad met de VRT en wat was daarvan het resultaat?


 

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...