Sharia4Belgium organiseert in Antwerpen op 11 september een provocerende conferentie ‘You lost the war’

Vlaams Belang eist dat veiligheids- en politiediensten bij oproepen tot geweld of terreur proces-verbaal opstellen en de conferentie onmiddellijk stilleggen 
 
Volgens een bericht op de website van Sharia4Belgium zou deze extremistische moslimorganisatie op 11 september in Antwerpen een conferentie organiseren met als titel ‘You lost the war’. De aankondiging van de activiteit op de website van Sharia4Belgium toont de brandende twin towers van het New Yorkse WTC. Op 11 september is het precies tien jaar geleden dat moslimterroristen door middel van gekaapte vliegtuigen een bloedbad aanrichtten op diverse locaties in de VS, waaronder de twin towers. De teneur van de lezing wordt gezet door de bijhorende vermelding “Fasten your seatbelts”. 
 
De activiteit van Sharia4belgium kadert in een internationale ‘You lost the war’- rally, georganiseerd door de Britse Moslimextremist Anjem Choudary, leider van het beruchte en inmiddels verboden Islam4UK. In het kader van deze campagne kondigt Choudary onder meer aan op 11 september op het moment van de minuut stilte aan de Amerikaanse ambassade in Londen (het moment dat tien jaar geleden het eerste vliegtuig de twin towers doorboorde) zoveel mogelijk lawaai te maken. 
 
De bijeenkomst in Antwerpen zou doorgaan in de Somméstraat 9 in Antwerpen-Noord. Op het adres is een zgn. ‘Centrum voor islamitische diensten’ gevestigd, dat volgens de eigen website eveneens dienst doet als shariarechtbank voor huwelijks- en erfenisaangelegenheden. 
 
In Nederland eiste de politieke partij CDA inmiddels reeds dat de Nederlandse Justitieminister Ivo Opstelten zou optreden tegen de organisatie Sharia4Holland, onder meer vanwege de organisatie van voormelde lezing in Antwerpen op 11 september.
 
Het Vlaams Belang stelt vast dat de provocaties van Sharia4belgium in Antwerpen elkaar in snel tempo blijven opstapelen. Eerder dit jaar organiseerde Sharia4Belgium al een dodenwake voor de gedode terroristenleider Osama Bin landen, waarvan de beelden op Youtube werden gezet. Nu organiseert de extremistische moslimorganisatie dus op 11 september, de dag waarop bij aanslagen in de VS bijna drieduizend doden vielen, een provocatieve lezing met als titel ‘You lost the war’. 
 
Het Vlaams Belang pleit niet voor een verbod van deze activiteit, maar vraagt wel dat de veiligheids- en inlichtingendiensten waakzaam zijn en bij de minste oproep tot geweld of terreur proces-verbaal opstellen en de lezing stilleggen. 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...