Sharia4Belgium en islam4UK roepen op tot geweld: Vlaams Belang dient klacht in.

Eergisteren spraken de organisatoren van de verboden anti-boerkabetoging dreigende taal aan het adres van de “ongelovigen”. Uitgerekend in een overheidsgebouw werden niet-moslims vergeleken met “apen en varkens”, en was er zelfs een regelrechte oproep tot geweld: “Als jullie onze zusters hun boerka afnemen, dan bewandelen jullie een pad dat zal leiden tot een fysieke confrontatie”. Het doel is “het omverwerpen van de huidige leiders en het installeren van de islam als heerser over Europa”.

Voor onze partij is het absoluut onaanvaardbaar dat dergelijke fundamentalisten hier ongestoord hun haatproza kunnen verspreiden. De overheid moet veel strenger optreden. Namens het Vlaams Belang zullen ondergetekenden bij de procureurs des Konings te Antwerpen alleszins een strafklacht indienen tegen Abu Imran en Anjem Choudary, de vertegenwoordigers van ‘Islam4UK’ en ‘Sharia4Belgium’. Dit op basis van artikel 327 van Strafwetboek.

Dat een democratisch politicus als Geert Wilders de toegang tot Groot-Brittannië wordt ontzegd, maar dat een Engelse moslimfundamentalist in België geen strobreed in de weg wordt gelegd, is te gek voor woorden. Het Vlaams Belang zal in zijn brief aan de procureur dan ook eisen dat de nodige stappen worden gezet opdat Choudary zich onder geen beding in ons land kan vestigen – wat hij reeds aangaf te willen doen. Voor islamitische haatpredikers is in Vlaanderen immers geen plaats.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...