Schooljaar 2013-2014: 646 geregistreerde misdrijven in Antwerpse scholen: 3 geregistreerde misdrijven per schooldag

Anke Van dermeersch: “Vlaams Belang vraagt meer aandacht voor criminaliteitspreventie en burgerschapsopvoeding in het Antwerpse onderwijs.”

Via een schriftelijke vraag peilde Antwerps gemeenteraadslid Anke Van dermeersch bij burgemeester Bart De Wever naar cijfers met betrekking tot de criminaliteit in de Antwerpse scholen en de initiatieven die genomen worden om te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Uit het antwoord van de burgemeester blijkt dat het Antwerpse onderwijs niet gespaard wordt van criminaliteit. In het schooljaar 2013-2014 vonden er in de scholen in de stad Antwerpen 646 geregistreerde misdrijven plaats.

In deze volgorde was de top 5 van de meest voorkomende misdrijven in de Antwerpse scholen:

  1. Diefstal: 271 feiten (195 gewone diefstallen, 59 fietsdiefstallen, 9 gauwdiefstallen , 3 diefstallen uit een voertuig, 3 huisdiefstallen, 1 gebruiksdiefstal en 1 diefstal met geweld);
  2. Opzettelijke slagen en verwondingen: 113 feiten;
  3. Inbraak: 80 feiten;
  4. Vandalisme: 61 feiten;
  5. Bedreiging: 53 feiten

Opvallend is dat er in het schooljaar 2013-2014 zelfs twee verkrachtingen plaatsvonden in het Antwerpse onderwijs.

De burgemeester lijst in antwoord op de vraag van ons gemeenteraadslid ook de initiatieven op die moeten zorgen voor een veilige schoolomgeving. Zo is er het project “Tweesprong” van de preventiedienst dat jongeren het belang van juiste keuze maken helpt te ontdekken. 820 leerlingen doen er het huidige schooljaar een beroep op. In het kader van het project ‘School aan de beurt’ werken scholen samen met stedelijke diensten om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren. Op 10 sites worden dagelijks of sporadisch schoolspotters ingezet die toezicht moeten houden op leerlingenstromen tussen openbaar vervoer en school. Tot slot zijn er 27 zogenaamde ‘protocolscholen’. Een zogenaamde ‘protocolovereenkomst’ voorziet een samenwerking tussen een aantal scholen, het parket en de stad die secundaire scholen de mogelijkheid geeft feiten – waarvoor geen tussenkomst via 101 nodig is – snel te melden aan het parket en waarbij het parket ook feedback geeft aan de scholen met betrekking tot de opvolging van het dossier.

Anke Van dermeersch: “Uit de cijfers blijkt dat er per schooldag drie criminele feiten geregistreerd worden in onze Antwerpse scholen. Dit is allicht slechts het topje van de ijsberg. Veel feiten worden onder de mat geveegd uit schrik voor de reputatie van de school. De initiatieven die genomen worden zijn zeker nobel, maar volgens mij nog al teveel een druppel op een hete plaat. Het Antwerpse secundair onderwijs telt in totaal 85 scholen en 33.000 leerlingen. Wanneer ik dan vaststel dat er slechts 27 protocolscholen zijn en er dit jaar nauwelijks 820 leerlingen gevat worden door het project “Tweesprong”, dan vind ik dit nogal mager. Het onderwijs is volgens mij de aangewezen plek om aan criminaliteitspreventie en burgerschapsopvoeding te doen. Het Vlaams Belang vraagt dan ook aan het stadsbestuur om hier veel meer in te investeren. Elke euro die hierin wordt geïnvesteerd, wordt mijns inziens dubbel en dik terugverdiend.”

 

Bijlage: vraag Anke Van dermeersch en antwoord burgemeester:

 

Wim Van Osselaer

Persverantwoordelijke Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...