Schepen Heylen wil meer en grotere islamitische centra in onze stad


Interpellatieverzoek van Filip Dewinter aan schepen Heylen voor de gemeenteraadszitting van maandag 21 oktober 2013 met betrekking tot zijn plannen om te komen tot grotere islamitische centra in de stad n.a.v. de opening van de nieuwe Mehmet Akif-moskee


Naar aanleiding van de eerstesteenlegging van de grote Turkse nieuwbouwmoskee Mehmet Akif in de Dendermondestraat, Antwerpen-Zuid, zei schepen Heylen in het ATV-programma ‘Antwerpen Vandaag’ van 3 oktober jl. dat hij streeft naar grotere islamitische centra in onze stad in plaats van de vele kleinere moskeeën die er nu zijn. De nieuwe moskee in de Dendermondestraat blijkt daarbij voor hem een voorbeeld te zijn. Deze pas geopende moskee biedt gebedsruimte aan 1500 moslimgelovigen en bevat ook feestzalen, een grootkeuken, zelfs een klein mortuarium en een patio. Ondanks deze capaciteitsuitbreiding t.a.v. de vorige moskee worden er echter geen extra parkeerplaatsen voorzien.


De schepen werd op ATV bijna lyrisch over zijn ideeën met betrekking tot dergelijke grote islamitische centra. Hij had het op ATV in ‘Antwerpen
Vandaag‘ over “een meerwaarde voor de buurt’, “hedendaagse architectuur die toegankelijkheid uitstraalt voor de gelovigen en de mensen uit de buurt”, “transparantie en kwaliteit”, enz.


De moskee Mehmet Akif in de Dendermondestraat behoort tot het Diyanet-netwerk. Opmerkelijk is dat de eerstesteenlegging in de Dendermondestraat bijgewoond werd door de Turkse minister voor Europese Zaken dhr. Egemen Bagis, topadviseur van de Turkse premier Erdogan die een belangrijke rol speelt in de AKP-partij van Erdogan. Bagis is een omstreden figuur. Hij lokte bijvoorbeeld een controverse uit toen hij zei dat alle manifestanten tijdens de protesten tegen het beleid van premier Erdogan op het Taksimplein zouden behandeld worden als regelrechte terroristen. Zo beschuldigde hij ook de Duitse bondskanselier Merkel dat zij alleen maar kritiek leverde op het harde politieoptreden op het Taksimplein uit electorale overwegingen. Tevens lokte hij een incident uit toen hij de Zweedse campagne voor erkenning van de Assyrische genocide vergeleek met een vorm van masturbatie.


De aanwezigheid van een Turkse minister bij een eerstesteenlegging van een nieuwbouwmoskee die tot het Diyanet-netwerk behoort, doet vragen rijzen. Het toont onder mee nogmaals aan wie het in dergelijke Diyanet-moskeeën voor het zeggen heeft, namelijk de Turkse overheid, die allicht ook de voornaamste financierder is van het gebouw. De schepen wilde dit laatste op ATV in ieder geval niet ontkennen. Feit is dat Diyanet-moskeeën inderdaad behoren tot het Turkse ministerie van Religieuze zaken, dat nu in handen is van de islamfundamentalist Erdogan, dat er zelfs de imam aanstelt.


Mijn vragen:
Kan de schepen mij enige toelichting geven betreffende zijn plannen om te komen tot grote islamitische centra, zoals in de Dendermondestraat. Zal de stad daartoe bepaalde initiatieven nemen? Welke?


Vindt het college van burgemeester en schepenen dat dergelijke grote islamitische centra als de Mehmet Akif-moskee in de Dendermondestraat, met o.m. feestzaal en grootkeuken, thuishoren in Antwerpse volkswijken waar reeds een grote parkeerdruk is?

Was het college van burgemeester en schepenen op de hoogte van de komst van de Turkse minister van Europese Zaken naar Antwerpen?


Werd de Turkse minister officieel ontvangen door de burgemeester, of door één of meerdere schepenen of door een andere delegatie van het Antwerpse stadsbestuur?


Vreest de schepen niet dat de ontwikkeling van dergelijke prestigieuze islamitische centra gefinancierd met Turks geld de greep van Turkije op de Turkse allochtonen alleen maar zal vergroten en dus een rem zal zijn op de integratie van deze allochtonen?


Vreest de schepen niet dat dergelijke grote islamitische centra uitvalsbasissen zullen worden voor de verdere islamisering van onze stad?


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...