Recyclagebedrijf in Antwerpse haven?

Interpellatie van Filip Dewinter aan schepen Van Peel voor de gemeenteraadszitting van 26 januari 2016 betreffende het ERS-dossier Antwerpse haven

Het is al enige tijd gekend dat Saoedische investeerders een groot recyclagebedrijf in onze Antwerpse haven willen bouwen. Via de pers vernemen we echter dat de onderhandelingen tussen het Havenbedrijf en de investeerders zijn stilgelegd en dat de haalbaarheid van dit project sterk in twijfel wordt gesteld.

Graag ontving ik van de schepen een stand van zaken en duiding rond deze zaak.

Klopt het dat de onderhandelingen werden stilgelegd?
Zo ja, waarom en voor hoelang?

Wat weten wij van deze Saoedische investeerders?

Klopt het dat 80% van het kapitaal van de banken moet komen?

Kan de schepen mij zeggen wie de investeringspartners in ons land zijn?

Filip Dewinter
Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...