Reactie Vlaams Belang op bestuursakkoord Hoboken

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren
 
 Geen aandacht voor de samenlevingsproblemen in Hoboken
 
 Vlaams Belang heeft kennis genomen van het Hobokense bestuursakkoord 2013-2018 dat gesloten werd tussen N-VA, SP.a/Groen en CD&V. Het kreeg de welluidende titel “Van droom naar daad” mee.
 
 Sommige punten ogen aantrekkelijk en het akkoord is ambitieus, net als een droom. Maar Willem Elsschot leerde ons al: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.” Zo stelt het Vlaams Belang zich vragen bij de betaalbaarheid van dit akkoord. Als je de 32 blz. leest, moet je al geen rekenwonder zijn om vast te stellen dat dit niet haalbaar is met een jaarlijkse dotatie van ongeveer 2 miljoen euro. De dotatie zal dus flink moeten toenemen. Het is maar vraag of dit kan. Bart De Wever heeft reeds aangekondigd dat de investeringsmiddelen in Antwerpen de komende jaren flink krimpen.
 
 Ook stellen we vast dat het bij heel wat punten blijft bij voornemens. De woorden ‘we onderzoeken’, ‘we streven naar’ en ‘we vragen aan de stad’, zijn de meest voorkomende woorden in dit bestuursakkoord. Heel wat van de ambities liggen dan ook niet op het niveau van het district, maar wel bij de stad, bij Gapa, bij De Lijn,… En zullen die andere bestuursniveaus de droom naar daad kunnen/willen omzetten?
 
 En dan heb je nog de thema’s die onvermeld blijven. Iedereen die Hoboken kent, weet dat het district in het algemeen en sommige wijken in het bijzonder kreunen onder samenlevingsproblemen, onder meer door de toenemende islamisering. Met de stelling “We zijn allemaal Hobokenaren”, zal dit probleem niet opgelost worden. Maar in dit bestuursakkoord is er geen spoor te vinden van het zogenaamde “rechten- en plichtenverhaal.”
 
 Kortom, het bestuursakkoord roept heel wat vragen op. Uiteraard zal het Vlaams Belang de concrete projecten van deze meerderheid – eens ze zich aandienen – op haar merites beoordelen. Maar op dit moment is het Vlaams Belang niet overtuigd van de ‘échte verandering’ die enkele maanden geleden werd aangekondigd.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...