Racisme-aantijgingen bij het Antwerpse politiekorps

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 23 juni 2014 betreffende racisme-aantijgingen bij het Antwerpse politiekorps

Enkele weken geleden zijn er anonieme klachten genoteerd van enkele allochtone agenten over racisme binnen het korps. De getuigenissen gaan onder meer over collega’s die een hand weigeren te geven en/of niet samen met allochtone agenten in een combi willen zitten. De korpsleiding wordt zelfs verweten allochtone agenten geen promotie te willen geven. Deze klachten zijn gekend bij de korpsleiding, maar dateren nog van voor de heer Serge Muyters, korpschef werd, nl. reeds van 2011. De korpschef zegt zelf nooit een klacht van racisme te hebben ontvangen.
 
Kan de burgemeester mij meedelen hoeveel racismeklachten in het korps er de voorbije jaren zijn geweest?
 
Naar aanleiding van deze aantijgingen over racisme binnen het korps heeft de burgemeester de allochtone agenten aangeraden openlijk klacht in te dienen bij de korpsleiding. Daarbij stelt hij o.a. voor om het aantal agenten van allochtone origine te vermeerderen om zo de quota te verhogen naar meer dan de huidige 2%. Om dit te kunnen doen, moet echter de aanwervingsprocedure gereorganiseerd worden, want momenteel gebeurt dit op federaal niveau. Bijkomend probleem is dat kandidaten van allochtone origine nauwelijks in de proeven slagen.
 
De proeven die alle kandidaat-politieagenten voorgeschoteld krijgen, zijn niet de minste en terecht. Onlangs was slechts één van de 109 allochtone kandidaten geslaagd. Of de rekrutering nu op federaal of lokaal niveau wordt georganiseerd, zal niets veranderen aan de uitkomst. Het voorstel van de burgemeester om het Antwerpse korps zelf de rekrutering te laten organiseren, zal het aantal gerekruteerde allochtonen niet verhogen of de criteria voor de aanwerving van allochtonen moeten via een systeem van positieve discriminatie gewijzigd worden zoals jaren geleden werd gedaan voor de zwembadredders. Is de burgemeester hier voorstander van? Welke andere intenties heeft de burgemeester met de mededeling dat hij 'mee wil beslissen over de aanwerving van agenten voor het Antwerpse korps’?

De burgemeester is eveneens voorstander om de cel diversiteit uit te breiden. Wat is de bedoeling van deze uitbreiding?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...