Provinciebestuur betaalt 3.776 facturen te laat. Verwijlintresten stijgen met 300%!

De provincie Antwerpen is geen stipte betaler. Dat blijkt zonneklaar uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk De Smedt.

In 2010 betaalde de provincie niet minder dan 3.766 facturen pas na de uiterste vervaldatum, goed voor 22 procent van het totale bedrag dat aan facturen binnenkwam. De verwijlintresten die ten gevolge van laattijdige betalingen door de belastingbetaler moesten worden opgehoest, liepen vorig jaar op tot 43.353,56 euro. Dat is een stijging van 300 procent in vergelijking met 2009, toen ‘slechts’ 13.813,14 euro extra moest worden uitbetaald.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de provinciale overheid dringend (meer) werk moet maken van de deugden van goed bestuur, soberheid en spaarzaamheid.

Zeker in tijden van economische crisis is elke verspilde euro er immers één teveel. Onze partij wijst er bovendien op dat het provinciebestuur, dat graag uitpakt met initiatieven voor zelfstandigen en kmo’s, met deze laattijdige betalingen verschillende ondernemingen in een lastig parket dreigt te brengen. Tot slot herinnert het Vlaams Belang eraan dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft te vervullen. De overheid eist van haar burgers dat belastingen keurig en stipt worden betaald. Het is niet meer dan logisch te verwachten dat diezelfde overheid het even nauw neemt met het nakomen van haar verplichtingen.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...