PROVINCIE ANTWERPEN VERHOOGT OPNIEUW BELASTINGEN

 
Tijdens de laatste zitting van deze legislatuur werd in allerijl een – als hervorming verkochte – belastingverhoging doorgevoerd. Hoe men het ook draait of keert: de bevolking van de provincie Antwerpen zal opnieuw dieper in zijn portefeuille moeten tasten om het provinciaal bestuur te financieren. Dat geldt in het bijzonder voor de alleenstaanden en voor enkele tienduizenden kleine zelfstandigen.
 
Los van het feit dat het Vlaams Belang op zich al is gekant tegen deze zoveelste belastingverhoging, wijst onze partij erop dat het niet correct is dat de huidige provincieraad beslist over de belastingen van volgend jaar. Dat is bij uitstek de taak van de nieuw verkozen provincieraad die in december wordt geïnstalleerd. Om gezichtsverlies voor de nieuwe bestuursploeg te vermijden, weigerden de partijen die tijdens de volgende legislatuur de dienst zullen uitmaken (N-VA, CD&V en SP.a) echter in te gaan op het logische voorstel van het Vlaams Belang, Open VLD en Groen om dit agendapunt naar de eerstvolgende raadszitting te verdagen.
 
In het bijzonder de N-VA hoopt hiermee haar verantwoordelijkheid voor deze nieuwe belastingverhoging te camoufleren. De bewering van N-VA-gedeputeerde De Nijn dat een versterkte N-VA in de nieuwe provincieraad beter in staat zal zijn een belastingverhoging te vermijden, is werkelijk te gek voor woorden. Indien de N-VA dat werkelijk had gewild, had ze immers nu reeds deze belastingverhoging kunnen tegenhouden. Het nieuwe provinciale belastingreglement werd gisteren namelijk goedgekeurd met een nipte meerderheid van 40 tegen 38. Het zijn met andere woorden uitgerekend de ja-stemmen van de twee N-VA-verkozenen die gisteren de doorslag gaven. Ook de beste camouflage en de grootste komediantenrevue kunnen niet verbergen dat de N-VA geen klein beetje verantwoordelijk is voor de zoveelste belastingverhoging in onze provincie.
 
Eerder reeds deed de vorming van de nieuwe coalitie – een geamputeerde versie van de oude – vermoeden dat er van de beloofde verandering niet veel in huis zo komen. Dat vermoeden werd gisteren nog eens bevestigd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...