Project Eksterlaar van de baan?


Interpellatie van gemeenteraadslid Caroline Drieghe aan schepen van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van 27 juni 2011 betreffende project Eksterlaar te Deurne


Onlangs konden we vernemen dat bouwonderneming Vooruitzicht de plannen omtrent de aanlegvan de nieuwe woonwijk Eksterlaer in Deurne opschort.


Vooruitzicht zelf zegt dat de plannen niet van de baan zijn, maar dat ze herbekeken zullen worden.


Is er reeds een overleg geweest tussen het stadsbestuur en Vooruitzicht?


Kan de schepen mij meedelen welke de beweegredenen zijn van Vooruitzicht om de bouwplannen voor onbepaalde tijd op te schorten?


Wat bedoelt Vooruitzicht met het herbekijken van de plannen? Welke wijzigingen willen zij aanbrengen?


Wanneer zullen de nieuwe plannen gefinaliseerd worden?

Caroline Drieghe
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...