Project Eksterkaar terug van start

Interpellatie van raadslid Drieghe aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 5 maart as. betreffende project Eksterlaar


 


 


Begin februari werd er door Ag Vespa een hoorzitting georganiseerd betreffende het project Eksterlaar. Aanleiding hiervoor was de nieuwe stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor dit project.


 


Wederom werden er vele kritische opmerkingen gemaakt door de aanwezigen. Eén van de belangrijkste was wel de hoge densiteit van dit project, alsook nog steeds de 5 woontorens van 25 meter hoog  en het appartementsgebouw van 21 meter. De buurtbewoners maken zich dan ook grote zorgen betreffende de mobiliteitsproblematiek dat dit zal veroorzaken.


 


Graag verneem ik van de schepen:


 


Waarom houdt het college zich, ondanks de jarenlange protesten van buurtbewoners en de vele procedures, vast aan de eerder genoemde hoge woontorens en de densiteit van dit project?


 


Men spreekt over het integreren van minimum 65 sociale woningen. Deze zouden gevestigd worden in de verlenging van de Vuurwerkstraat. Betreft het hier alle woningen, alsook het appartementsgebouw van 21 meter? Zo ja, komt men al gauw aan meer dan 65 sociale woningen.


 


Enkel de hoofdstraat zou een zone 30 worden. Doch is het gehele project opgevat als een woonerf. Waarom werd er dan niet beslist om alle straten zone 30 te maken?


 


Aan de verzuchtingen van de buurtbewoners aangaande de Constant Jorislaan werd nog steeds geen gevolg gegeven. Graag verneem ik van de schepen waarom de nog te creëeren woningen niet aan de overzijde kunnen gebouwd worden? Dit om problemen met de ingesloten bouwgronden te vermijden.


 


Het openbaar onderzoek werd afgesloten op 25 februari. In het verleden werden er meer dan 2000 bezwaarschriften ingediend. Kan de schepen mij meedelen hoeveel bezwaarschriften nu werden ingediend?


 


 


 

Caroline Drieghe
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...