Primeur : stadsbestuur geeft op vraag Vlaams Belang criminaliteitscijfers per district vrij

Vlaams Belang wil vanaf 2013 één veiligheids- en leefbaarheidsschepen per district
 
Criminaliteit vertoont stijgende tendens in Borgerhout, Merksem, Hoboken en in minder mate Deurne
 
Deze cijfers zijn het antwoord van de burgemeester op de vragen van 9 gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang over de criminaliteit in hun eigen district. In bijlage vindt u tevens de berekeningen (excellbestand) die het Vlaams Belang op basis van dit antwoord maakte.
 
Uit de cijfers blijkt dat Antwerpen het onveiligste district van de stad is. 
 
2010                                                                          2011 (eerste helft)
 
1. Antwerpen (19,5%)                                        1. Antwerpen (10%)
2. Borgerhout (8,9%)                                          2. Merksem (4%, niet afgerond: 4,00%)
3. Berchem (7,3%)                                              3. Hoboken (4%, niet afgerond: 3,99%)
4. Merksem (7,0%)                                             4. Borgerhout (4%, niet afgerond: 3,96%)
5. Deurne (6,9%)                                                5. Deurne (3,7%)
Voor zowel 2010 als 2011 scoort ook het district Borgerhout telkens hoog, alhoewel het opvallend is dat Borgerhout in de eerste helft van 2011 bijgebeend is door zowel Merksem als Hoboken en bijna ook door Deurne. De veiligste districten zijn voor beide jaren in deze volgorde: Ekeren, Be-Za-Li en Wilrijk. Andere vaststelling uit de algemene cijfers : zowel voor 2010 als voor 2011 wordt meer dan 60% van de criminaliteit gepleegd in het district Antwerpen.
 
Kort overzicht van de bevindingen :
 
– Woninginbraken vonden in 2010 vooral plaats in Borgerhout, Antwerpen, Wilrijk en Berchem. In 2011 is de top 4: Merksem, Borgerhout, Antwerpen en Hoboken.
 
– Driekwart van de diefstallen met geweld vindt plaats in het district Antwerpen. Verder zijn er grote verschillen tussen 2010 en 2011. 
 
– Meer dan de helft van de handtasroven vindt plaats in het district Antwerpen. 
 
– Diefstal met wapen komt vooral in Antwerpen, Borgerhout, Berchem en Deurne voor.
 
– Voor diefstal uit een voertuig zijn de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne de koplopers.
 
– De top 4 inzake slagen en verwoningen: Antwerpen, Borgerhout, Merksem en Deurne.
 
– In Antwerpen is de kans op autodiefstal zes maal groter dan in Ekeren.
 
– Vandalisme is in alle districten een probleem.
 
Het is de eerste maal dat misdaadcijfers per district bekend worden gemaakt. In het verleden weigerde het stadsbestuur om cijfers per district bekend te maken. Het Vlaams Belang vraagt dat deze cijfers minstens éénmaal per jaar zouden vrijgegeven worden. Tevens wil het Vlaams Belang dat deze cijfers in elke districtsraad besproken en toegelicht worden. Voor de volgende legislatuur stelt het Vlaams Belang een veiligheidsschepen per district voor. Deze schepen zou specifiek de leefbaarheid en veiligheid van het district moeten bewaken. Deze schepen zou ook verantwoordelijk zijn voor de opmaak van veiligheids- en leefbaarheidsplannen per wijk.
 
Veiligheid is de eerste prioriteit voor een goed werkend stadsbestuur. Het stadsbestuur moet dan ook verantwoordelijkheid afleggen voor haar veiligheidsbeleid, zeker ook op districtsniveau. 
 
De criminaliteitsbestrijding moet meer afgestemd worden op de specifieke situatie in de districten. De huidige politieafdelingen zijn in sommige gevallen (Noord, Oost en Zuid) te groot en bieden niet altijd de kans op maataanpak.
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...