Politierechtbank vernietigt GAS-boetes ten bedrage van 2.400 euro ten laste van Filip Dewinter

Filip Dewinter: “Machtsmisbruik Antwerps stadsbestuur tegen Vlaams Belang wordt beteugeld”

Door de stad Antwerpen kreeg Filip Dewinter, naar aanleiding van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, twintig GAS-boetes opgelegd wegens het feit dat een aantal van zijn verkiezingsaffiches werden opgehangen aan verkeers- en verlichtingspalen. De totale boete bedroeg 2.400 euro (20 x 120 euro).

De gedagvaarde partij vzw Vlaams Belang ging in beroep tegen deze beslissing van het Antwerpse stadsbestuur en werd nu in haar gelijk gesteld. De opgelegde GAS-boetes werden immers nietig verklaard. Als reden voor deze vernietiging wordt door de politierechtbank het argument weerhouden dat de vzw Vlaams Belang niet de ‘organisator’ op de affiche is, en dat het Antwerps gemeentelijk politiereglement betreffende de aanplakking op verkiezingsborden onduidelijk is.

Volgens het vonnis van de Antwerpse politierechtbank “heeft de sanctionerende ambtenaar dan ook ten onrechte administratieve sancties opgelegd aan de eiseres in beroep”. De GAS-boetes werden bijgevolg vernietigd.

Filip Dewinter is bijzonder tevreden met het vonnis van de politierechtbank: “Het machtsmisbruik van de GAS-boetes tegen één bepaalde politieke partij is onaanvaardbaar. De vernietiging van de GAS-boetes is dan ook een overwinning voor de vrije meningsuiting en een nederlaag voor het Antwerpse stadsbestuur.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...