Welkom op   www.vlaamsbelangantwerpen.be

Heraanleg van de Keyserlei

Interpellatie van raadslid Staf Wouters aan schepen Voorhamme voor de gemeenteraadszitting van maandag 20 december 2010 i.v.m. de heraanleg van de Keyserlei en de...