Welkom op   www.vlaamsbelangantwerpen.be

Noodkreet Antwerpse recherche

Mondelinge vraag van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 betreffende noodkreet Antwerpse recherche In de pers van...

Project Eksterlaar van de baan?

Interpellatie van gemeenteraadslid Caroline Drieghe aan schepen van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van 27 juni 2011 betreffende project Eksterlaar te Deurne Onlangs konden we...