Welkom op   www.vlaamsbelangantwerpen.be

Noodkreet Antwerpse recherche

Mondelinge vraag van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 betreffende noodkreet Antwerpse recherche In de pers van...