Welkom op   www.vlaamsbelangantwerpen.be

Afscheid van Miel Verrijken

Op 24 december overleed te Brasschaat oud Vlaams Parlementslid en oud gemeenteraadslid Miel Verrijken.  Op dinsdag 3 januari nam het Vlaams Belang en vele...

Salduzwet

Interpellatieverzoek van raadslid Wim Wienen aan burgemeester Patrick Janssens, bevoegd over de regelingen binnen het politiekorps inzake het toepassen van de zogenaamde Salduzwet – gemeenteraadszitting...