Welkom op   www.vlaamsbelangantwerpen.be

Ontslag van de korpschef

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 25 juni 2012 betreffende ontslag van de korpschef.     We vernemen...