Welkom op   www.vlaamsbelangantwerpen.be

Diversiteit? Dat hebben we voldoende!

Uit recente cijfers blijkt dat de instroom van vreemdelingen in Antwerpen versnelt. Jaar na jaar vestigen zich steeds meer vreemdelingen en mensen met een...

Cijfers: Antwerpen vervreemdt in sneltempo

Filip Dewinter: “Burgemeester De Wever ondergaat slaafs het lakse asiel- en immigratiebeleid van de staatssecretaris voor asiel en migratie, zijn partijgenoot Theo Francken. Jaar...