Welkom op   www.vlaamsbelangantwerpen.be

Het langverwachte Blue Gate …

Mondelinge vraag van raadslid Bruno Valkeniers aan schepen Philip Heylen voor de gemeenteraadszitting van maandag 22 februari 2016 betreffende PPS-aanbesteding Blue Gate Antwerpen   De lang...

Voetbalhooliganisme aanpakken!

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 22 februari 2016 betreffende aanpak voetbalhooliganisme Nadat eind januari een RAFC-supporter zwaar...